Medlem af Islamisk Stat blev idømt livstidsdom i Ungarn

Syrien Illustrationsfoto- The Voice of America

Ungarn: Syriske Hassan F., der var aktiv i Islamisk Stat, blev mandag idømt livsvarigt fængsel i Ungarn. Appelrettens dom er endelig, og den dømte kan ikke ansøge om prøveløsladelse.

Hassan F. fik livstidsdom for sit medlemskab af terrororganisationen og for forbrydelser mod menneskeheden. “I maj 2015 deltog han i to mord i form af halshugning i Syrien,” sagde retten i begrundelsen for dommen.

Hassan F. var chef for en lille gruppe, der kæmpede på ​Islamisk Stats side. “I maj 2015 besatte hans enhed en mindre by og halshuggede en lokal imam som advarsel. Befolkningen i byen, herunder kvinder og børn, blev tvunget til at se henrettelsen, «udtalte retten.

Hassan F. blev tilbageholdt i 2018 i Budapest Liszt Ferenc internationale lufthavn efter at have fremlagt falske dokumenter. ota

Share This