Mediernes rapportering om Ungarn er unuanceret og behæftet med fejl

Viktor Orbán Foto: Elekes Andor

Af Ota Tiefenböck

Debat: Flere analytikere, kommentatorer og journalister rapporterer i disse dage med et bekymret udtryk i ansigtet om den ungarske premierminister Viktor Orbán og situationen i Ungarn. Budskabet er hovedsageligt, at Viktor Orbán er ved at gøre sig til en diktator i Ungarn. Vi får at vide, at Orbán havde lukket det ungarske parlament og kan nu helt egenrådigt bestemme om Ungarns skæbne og endda om, hvornår der skal afholdes valg, hvis det over hovedet skal afholdes. Oplysningsforbundet DEO, der definerer sig selv som “et politisk uafhængigt oplysningsnetværk, der arbejder for at skabe en levende og nuanceret debat om europæisk politik, demokratiet og Europa”, går endnu længere og i en annonce i Information, kalder de seneste begivenheder i Ungarn som “Orbáns kup i Ungarn”. (jvf. Den danske ordbogs definition af kup: “overrumplende, ofte udemokratisk og evt. voldelig magtovertagelse”). Men er det nu også rigtigt, hvad det ene medie efter det andet og hvad DEO fortæller? Har vedtagelsen af den nye bemyndigelsesloven betydet, at Ungarn nu er et diktatur? Nej, det har den ikke.

Hvad betyder den nye bemyndigelseslov for situationen før loven blev vedtaget og efter?

Ungarn var før loven blev vedtaget, i lighed med flere europæiske lande, i nødretstilstand. En nødretstilstand betyder, at der ikke må afholdes valg før tid samt folkeafstemninger. Det må der heller ikke, så længe den nye bemyndigelseslov er i kraft. Den eneste forskel mellem den tidligere nødretstilstand og den nye bemyndigelseslov er, at bemyndigelsesloven forlænger nødretstilstanden på ubestemt tid, og at de påbud, man indfører, er gældende i hele denne tid. Før bemyndigelseslovens vedtagelse var disse påbud ifølge den ungarske forfatning kun gældende i 14 dage og hele tiden skulle forlænges. Det er den eneste forskel.

Kan Viktor Orbán beslutte om eller hvornår der skal afholdes valg? Nej, det kan han ikke.

Valg før tid og folkeafstemninger kan ikke afholdes under en nødretstilstand, dvs. også før den såkaldte corona eller bemyndigelseslov blev vedtaget. Der var også før corona-lovens vedtagelse udråbt nødretstilstand i Ungarn. Den nye lov har i sig selv derfor ikke nogen betydning for valg/folkeafstemninger i Ungarn. Der er ordinær parlamentsvalg i Ungarn i 2022 og bemyndigelsesloven vedrører ikke valget 2022, medmindre epidemien fortsætter til 2022. I så fald skal der træffes en beslutning om det i parlamentet. Viktor Orbán har heller ikke nogen særinteresse i at udsætte valget. Partiet disponerer over en stor og stabil opbakning blandt ungarerne og har derfor ingen interesse i at udskyde valget.

Er det ungarske parlament suspenderet? Nej, det er det ikke.

Ungarns parlament diskuterede onsdag f.eks. jernbaneforbindelsen mellem Budapest og Beograd, som skal være en del af forbindelsen mellem Budapest-Beograd-Skopje – Athen. Her var oppositionen kritisk over for at jernbanen skal gå uden om byerne Szeged og Kecskemet og har beskyldt regeringen for ugennemsigtighed af finansieringen af forbindelsen, hovedsageligt for kinesisk lån samt ved oligarken Lörinc Mészáros. Det blev til en længere debat, men det er altså et faktum: at Ungarns parlament ikke er lukket. Se også Ungarns udenrigsminister Peter Szijjárto forklare i CNN, at Ungarns parlament ikke er lukket.

Har den ungarske opposition mulighed for at indkalde parlamentet? Ja.

Ungarsk lovgivning giver mulighed for indkaldelse af parlamentet, hvis 1/5-del af parlamentsmedlemmerne ønsker det. En hvilken som helst vedtaget lov kan desuden efterprøves af Ungarns forfatningsdomstol, hvis 50 parlamentsmedlemmer ønsker det. Disse bestemmelser gælder også efter vedtagelsen af den nye bemyndigelseslov. Den ungarske opposition disponerer over både 1/5- del af parlamentsmedlemmerne samt 50 mandater, og kan derfor når som helst, bemyndigelseslov eller ej, indkalde parlamentet eller forlange en lov efterprøvet af forfatningsdomstolen. Den ungarske opposition disponerer over både en femtedel af parlamentsmedlemmerne samt 50 mandater. Oppositionen kan derfor – corona-lov eller ej – når som helst forlange enten det ene eller det andet.

Kan den politiske situation i Ungarn betegnes som diktatur? Nej, det kan den ikke.

Ungarn er et demokrati, som p.t., i lighed med andre europæiske lande, befinder sig i nødretstilstand. Det giver den ungarske regering, i lighed med 14 andre europæiske lande, særlige beføjelser. Når den særlige situation skabt pga. coronavirus er over, vender situationen tilbage til det normale. Viktor Orbán har ingen indflydelse på det. Bemærk også, at lokalvalget i oktober 2019, gav flere borgmesterposter, heriblandt i Budapest og Szeged, til oppositionen.

Kan man kalde vedtagelsen af bemyndigelsesloven i Ungarn for et kup?Ja, det kan man godt.

I Danmark har vi ytringsfrihed, man kan derfor kalde tingene hvad man vil. Man må godt kalde en ko for en hest, en appelsin for et æble eller en bemyndigelseslov for et kup, men det er hverken klogt eller en korrekt gengivelse af det man taler om. Det er desuden tvivlsomt, hvorvidt det “skaber en levende og nuanceret debat om europæisk politik.”

Der er en del ting at kritisere i Ungarn, men det betyder ikke, at alt i Ungarn og alt hvad Viktor Orbán foretager sig er forkert eller et udtryk for autokratisk tankegang. Det er et faktum, at den nye bemyndigelseslov ikke ændrer den politiske situation væsentligt. Det ville klæde medierne, eksperterne og analytikerne at researche noget grundigere på emnerne de skriver om eller udtaler sig om, i stedet blot at gentage noget andre har skrevet eller sagt. Gør man ikke det spreder man nemlig ukorrekte oplysninger. Af den slags som så ofte og med et moderne ord bliver kaldt for fake news.

Share This