“Lex Tusk” trækkes formentlig tilbage

Donald Tusk Foto: Mateusz Włodarczyk

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Den meget omdiskuterede lov om nedsættelse af en kommission, der skal undersøge russisk påvirkning i Polen i perioden 2007 til 2022, også kaldt “lex Tusk”, bliver formentlig trukket tilbage. Det skriver polske medier.

Loven har givetvis haft til hensigt at belaste Donald Tusk og hans parti Borgerplatformen op til valget den 15. oktober. Lovforslaget blev mødt af omfatende protester både i og uden for Polen. Den blev underskrevet af præsident Andrej Duda den 31.juli, men først efter flere rettelser i lovteksten. Eksperter, ikke parlamentarikere, skal stå for undersøgelsen, men de vil næppe være uvildige. Loven ville næppe være en fordel for regeringen ved valget. Kommissionen vil ikke, som planlagt, kunne præsentere den første rapport i september. Lovforslaget bliver muligvis genfremsat efter valget.

Folkeafstemningen om fire af regeringens politiske mærkesager samme dag som valget, omtalt i mreast.dk, vil bedre kunne mobilisere og skabe opbakning hos vælgerne. Et andet instrument er at slå på polsk patriotisme og militarisme. Inden for de sidste uger er der blevet gennemført store militærparader rundt om i Polen. Her er der blevet fremvist mange af nyindkøbte våben. De fleste er indkøbt i USA og Sydkorea. Tyske Leopard kampvogne er stort set ikke blevet fremvist.

Tyskland betragtes ikke som allieret, snarest som en fjende. Forholdet til Frankrig og til det krigshærgede Ukraine er heller ikke for godt.  Militærudgifterne er vokset med raketfart, er på vej til at udgøre 3 og senere 5 pct. af nationalproduktet (BNP). På sigt skal der formentlig samlet bruges ikke mindre en 1 billion zloty (ca.1.5 bio. kroner)!  De er iflg. regeringen givet godt ud (“nie ma ceny”).

Polen har den største landhær i Europa, hævdes det. Polen skal være i stand til at forsvare sig selv. Troen på at NATO kommer til undsætning i tilfælde af krig med Rusland er behersket. Den kraftige stigning i militærudgifterne sker samtidig med, at udgifterne til sundhedsvæsnet er blandt de laveste i  Europa målt efter andel af BNP. Oppositionen har mest peget på uigennemskuelighed og mangel på information i forbindelse med våbenindkøb. Der findes en fredsbevægelse i Polen, men har det mildt sagt svært.

Share This