Krav om Tjekkiets præsidents afgang

Milos Zeman Foto: David Sedlecky

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Tjekkiet: Milos Zeman er ikke i stand til at udføre sit erhverv som præsident i Tjekkiet og bør derfor gå af gå af. Det mener formanden for Senatets udenrigsudvalg Pavel Fischer, der iflg. ”Novinky” har fremsat sit krav i en 45 sider lang analyse. Her peges der på udtalelser fra Zeman og på forhandlinger, som Zeman påstås ikke har været i stand til at gennemføre pga. svigtende helbred.

Zeman er 78 år, tidligere formand for Socialdemokratiet (CSSD) og præsident siden 2013. Næste præsidentvalg finder sted i 2023. Forslaget bliver næppe en realitet. Der er ikke stemning for at afskedige Zeman i flere andre partier, eksempelvis i Borgerdemokratisk Parti (ODS), STAN og Babis’ parti ANO. Marek Benda fra ODS siger, at en siddende præsident kun kan afskediges i tilfælde af alvorlig sygdom og terror. Det er i orden at være politisk uenig med Zeman, men de demokratiske spilleregler skal overholdes.

Milos Zeman har i egenskab af præsident støttet Andrej Babis og ANO og stået for en dialog-præget linje i forhold til Rusland og Kina. Det har vakt stor harme i den borgerlige blok. Jan Farsky fra partiet STAN mener i god overensstemmelse Benda, at en siddende præsident kun kan væltes ved et frit politisk valg. Senatet skal ikke ”spille læger”, afgøre præsidentens helbredstilstand.

Også kommunisterne og partiet SPD er imod. Talsperson for præsidenten Jiri Ovcacek mener, at kravet om Zemans afgang er forsøg på ”statskup”. Politiet bør foretage en undersøgelse. Jan Bartcsek fra Det kristelige afventer nærmere drøftelser i Senatet (”overhuset”). 

Share This