Kina’s forhold til Centralasien efter Taliban´s magtovertagelse

Illustrationsfoto: Scott Meltzer

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Centralasien: For første gang i 20 år befinder der sig ikke amerikanske tropper i Afghanistan. Det er en dramatisk geopolitisk forandring, også set fra Beijing. Men er det nye Afghanistan kun en gevinst for Kina? Det spørgsmål rejser Reid Standish i en artikel for RFE (1.9.2021).

Taliban har erklæret at ville have gode relationer, vil ”play ball” med Beijing, også når det kommer til emner relateret til Uyghuerne og regional separatisme i Kina. Men Kina agerer forsigtigt i forhold til det nye Afghanistan. Altafgørende for Kina er, hvor langt Taliban vil evne at bekæmpe radikale islamiske grupper.

20. august angreb Balochistans Befrielsesarmé (BLA) et angreb på kinesiske transporter, det fjerde militære angreb på kinesiske interesser i Pakistan. Pakistan er et strategisk vigtigt land for Kina. En ny æra for interessevaretagelse i regionen er blevet skabt med fokus på kampen mod regional terrorisme. Hvordan Kina vil navigere er et åbent spørgsmål. Kina vil ”project power”, men ønsker ikke at blive i konflikter militært og ramt på traumatisk vis, sådan som det skete for USA og tidligere for Sovjetunionen.

Der er kinesiske vurderinger, som slår på, at Taliban’s sejr over USA har lighedspunkter med Folkets Armé’s sejr i Kina i 1949. Vestlige analyser derimod sammenligninger mest med USA’s nederlag i Vietnam. Et stort spørgsmål er, om det nye Afghanistan vil kunne kobles til Kina’s ambitiøse Bælt og Vej projekt.

Bælt og Vej projekter spiller fortsat en stor rolle i Eurasien, uanset modstanden mod projektet i USA og i dele af Europa. Geo-økonomisk er Afghanistan et vigtigt land. Men den fysiske infrastruktur kan være truet af terror, sådan som vi så det med BLA angrebet på kinesiske transporter i Pakistan.

Udviklingen i Afghanistan har styrket samarbejdet mellem Vladimir Putin og Xi Jinping, nu også omkring koordination af indsatsen. Rusland har også optrappet det militære samarbejde med de centralasiatiske lande både bilateralt og via den kollektive sikkerhedsorganisation (CSTO). De centralasiatiske lande har, som beskrevet i mreast.dk, styrket deres indbyrdes samarbejde for at undgå en for ensidig afhængighed af Rusland og Kina. Rusland og Kina har sammen igangsat flere fælles infrastrukturprojekter, eksempelvis anlæg af en bro over Amur Floden. Det projekt blev færdiggjort for nylig, 17. august. Men samarbejdet mellem Kina og Rusland er stødt på problemer lokalt. 

Share This