Kennedy’s tale for 60 år siden og dens betydning i dag

J.F.Kennedy Foto: US Information Service/US Information Agency

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Debat: For 60 år siden, helt nøjagtigt den 10. juni, holdt John F. Kennedy den berømte aftale, hvor han lagde op til en fredelig verden og en afslutning på den kolde krig. Året før, i 1962, havde verden, under Cuba krisen, været meget tæt på atomkrig. Det ønskede Kennedy ikke gentaget. I dag, under den nye “iskolde krig”, er der mange gode grunde til at nærlæse Kennedy’s tale.

Mange har med henvisning til Ukraine krigen talt om en Cuba krise anno 2023. Talen bliver gennemgået i en spændende artikel i “Responsible Statecraft”. Hvilken type fred ønsker vi? spurgte Kennedy. Ikke en Pax America, der presses ned over verden med brug af våben, svarede han. Kennedy talte om en oprigtig (“genuine”) fred, en fred der gør verden værd at leve i og skaber håb om en bedre fremtid for vores børn,  en fred “for altid”.

Vi bør tænke og handle anderledes. Vi skal kunne evne at vurdere modparten på samme måde, vi selv ønsker at blive vurderet. Vi skal udvise empati. Intet socialt system er så ondt, at det skal gå ud over befolkningerne, “the  people must not be considered as lacking in virtue”. Lad os ikke stirre os blind i forskellene, men rette opmærksomheden mod de fælles interesser, at gøre verden sikker på trods af forskelligheder.

Den slags udmeldinger hører vi ikke fra Det Hvide Hus i dag. Reelt er vi er tættere på atomkrig end nogensinde siden 2.verdenskrig. Der burde ikke, siges det,  være modsætninger mellem at fordømme den russiske invasion af Ukraine og samtidig søge frem til diplomatiske løsninger og ad den vej forebygge og afslutte krigen. Kennedy nåede som bekendt ikke at arbejde videre for at realisere sin nye politik. Den kolde krig fortsatte, men blev i 1970erne afløst af en detente, hvor der trods alt var bedre for diplomatiske løsninger og mere våbenkontrol.

Share This