Kaos før præsidentvalget i Bulgarien den 6.november

En demonstration foran det bulgarske parlament i Sofia Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

En demonstration foran det bulgarske parlament i Sofia Illustrationsfoto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Bulgarien: Mange valgeksperter forventer et meget stort antal proteststemmer, blanke eller ugyldige, ved det bulgarske præsidentvalg den 6.november.

Det bulgarske parlament vedtog i april måned en lov, der gør det at stemme obligatorisk, og det vil uden tvivl betyde, at mange der havde foretrukket at blive hjemme på valgdagen, vil gå til valgstedet og afgive ugyldig stemme.

Det kan betyde, at stemmedeltagelsen kommer over 50 pct., som kræves for at valget er gyldigt. De blanke/ugyldige stemmer vil derefter gavne den kandidat, der får flest stemmer ved valget. For blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med, når vinderen skal udpeges.

Derfor anbefaler flere fra GERB utilfredse til at stemme blankt. Så bliver valget gyldigt, og det går ikke ud over GERBs kandidat, der ser ud til at få flest stemmer. Med andre ord, får én kandidat 52 pct. er dette kun målt i forhold til de gyldige stemmer. De blanke stemmer tæller ikke med.

Meget indviklet. Forfatningsdomstolen har erklæret reglen om obligatorisk stemmeafgivning ugyldig, så selve valget risikerer derfor at blive erklæret ugyldigt, for her gælder parlamentets beslutning fra april uanset forfatningsdomstolens afgørelse. Og for at gøre det hele helt barokt, skal vælgerne den 6. november ud over at stemme om præsidentposten også stemme ja eller nej til reglen om stemmepligt!

Iflg. meningsmålingerne fører GERBs kandidat Tsetska Tsacheva foran Socialistpartiets kandidat Rumen Radev.

Share This