Italiensk skib med 135 migranter ombord nægtet adgang til Italien, EU skal tage sig af dem, siger Salvini

Illustrationsbillede: VOA – Nicolas Pinault

Migrantkrisen: Et italiensk skib ved navnet Gregoretti må ikke lægge til i en italiensk havn. Skibet har 135 migranter ombord, som Italiens indenrigsminister Matteo Salvini har bedt Europa Kommissionen at omfordele blandt EU medlemslande. Et nyt kapitel i ministerens kamp, skriver La Republica.

Europa Kommissionen har bekræftet Italiens henvendelse og vil som ved de tidligere sager kontakte de enkelte medlemslande omkring omfordeling af migranterne. ota

Share This