IMF tøver med nye lån til Ukraine

Den ukrainske hovedstad Kijev Foto: Ota Tiefenböck

Den ukrainske hovedstad Kijev Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Ukraine: I november havde regeringen i Ukraine grund til en vis tilfredshed, for rating-agenturet ”Fitch” opgraderede Ukraines kreditværdighed fra CCC til B-.

Landets valutareserver var steget, og Ukraine kunne se frem til en vækst på 1.1 pct. i 2016, ganske vist fra et meget lavt udgangspunkt. Væksten forventes at vokse i de nærmeste år, forudsat at der ikke sker noget helt uventet i verdensøkonomien og i Ukraine selv.

Men IMF, Den Internationale Valutafond deler, at dømme efter fondens besøg i Kijev for nylig, ikke optimismen, i hvert fald ikke i det omfang, regeringen i Kijev kunne ønske sig.

I 2015 bevilgede IMF 6.6 mia. i kreditter til Ukraine, men fonden tøver med at udbetale sidste rate på 1.7 mia. dollar.

Èn forudsætning er, at prisen på gas for forbrugerne stiger. Prisen på gas blev ganske vist sat op i september, men efter fondens mening ikke tilstrækkeligt.

Også USA og EU tøver med at yde flere lån. USA har levet op til løftet om et lån på 1 mia. dollar, men EU har gjort udbetalingen af et lån på 600 mio. euro betinget af, at Kiev-regeringen ophæver forbuddet mod at eksportere træ.

Om forholdet mellem Kijev og de internationale långivere vil blive forbedret er iflg. det polske ”Gazeta Wyborcza” usikkert. Meget afhænger af det ukrainske statsbudget for 2017. Det volder også problemer, at parlamentet har vedtaget en forhøjelse af minimumslønnen.

I den forbindelse frygter de internationale långivere større inflation. Forhøjelsen mener regeringen i Kijev ikke vil skabe de store problemer, idet en større del af lønnen som følge af forhøjelsen vil blive udbetalt legalt og ikke, som nu, for en stor del udbetalt sort (i ”rudekuverter”).

Share This