Hvor mange udlændinge får statsborgeskab i det land, de bor i?

EU: Naturalisationsgraden er forholdet mellem antallet af personer, der fik et lands statsborgerskab i løbet af et år i forhold til bestanden af udenlandske indbyggere i det samme land ved årets begyndelse.

I 2019 blev den højeste naturalisationsgrad registreret i Sverige (7,0 statsborgerskaber tildelt pr. 100 bosiddende udlændinge), Rumænien (4,7) og Portugal (4,4) efterfulgt af Finland (3,8), Holland (3,2) og Belgien (2,9). Det viser en statistik fra Eurostat.

I den modsatte ende af skalaen blev der registreret naturalisationsgrader under 1 statsborgerskab pr. 100 bosiddende udlændinge i Litauen (0,2), Danmark (0,3), Estland (0,4), Tjekkiet (0,5), Letland (0,6), Østrig (0,7) , Bulgarien og Slovakiet (0,8 ) samt Malta og Irland (0,9). ota

Share This