Hvor mange bor der i Nordmakedonien?

Makedoniens parlament i hovedstaden Skopje Foto: Jens Panduro


Nordmakedonien: Da Nordmakedonien sidst havde folketælling, i 2002, blev befolkningstallet sat til 2.08 mio., men iflg. chefen for landets statististiske kontor, Apostol Simovski er det reelle tal langt lavere, formodentlig omkring  1.5 mio.

Det alt for høje tal betyder, at landets bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger er blevet sat for lavt. Nu skal der efter planen gennemføres en ny folketælling og med brug af EUs kriterier, hvorefter personer med ophold i udlandet i over et år ikke tælles med.

Selve gennemførelsen af folketællingen trækker dog ud. Inden da skal der afholdes nyvalg, og det trækker ud pga corona krisen. Folketællingen kan derfor tidligst gennemføres i 2021. Nordmakedonien har opnået EU kandidatstatus, men det vides endnu ikke, hvornår forhandlingerne om EU medlemskabet kan begynde. søren.riishøj

Share This