Hvem har den største statsgæld i EU?

EU: Grækenland er fortsat det europæiske land med den største statsgæld i EU. Landets statsgæld udgør 180 procent af BNP, viser en opgørelse for 2019, lavet af Eurostat. 

I 1993 underskrev dengang 12 EU lande Maastricht-traktaten. Et af kriterierne, de 12 lande forpligtede sig til, var at landenes offentlige gæld ikke måtte overstige 60 procent af BNP. Opgørelsen viser, at det kun er ganske få lande af de 12 lande, nemlig Danmark, Luxemborg, Tyskland og Holland, der overholder aftalen.

Alle de øst- og centraleuropæiske lande med undtagelse af Ungarn, hvis statsgæld ligger lige over 60 procent, overholder aftalen. ota

 

Share This