Hvem er vigtigst EU-lovgivningen eller den polske forfatning?

Foto: Olek Remesz

Af Michael Hardenfelt

Polen: Den polske premierminister Morawiecki har mandag indsendt en anmodning til Forfatningsdomstolen for at få afgjort, om den polske Forfatning er vigtigere end EU-lovgivning. Spørgsmålet er nok mest en stikpille i kampen med EU, og måske også en brik til en polske fremtid uden EU.

Set fra et polsk synspunkt er situationen stjerneklar, lovhierarkiet er

  • 1) Forfatningen,
  • 2) ratificerede internationale traktater,
  • 3) love og derefter andre mindre vigtige bestemmelser.

Selv med en upartisk Forfatningsdomstol kunne svaret på det spørgsmål ikke blive andet end at den polske forfatning står over EU-lovgivningen. Men med den nuværende fortolkning af forfatningen kan næsten alt afledes af forfatningen, hvis partiledelsen bestemmer det således.

Set fra et EU-synspunkt er situationen nøjagtigt lige så klar. EU-lovgivningen er forpligtende for medlemsstaterne, og man kan ikke sætte EU-reglerne ud af kraft, bare fordi man indfører noget i den nationale forfatning.

Den uundgåelige dom vil altså her kunne give problemer, når man begynder at overfortolke den polske forfatning – og så er svaret egentligt enkelt. Polen må enten ændre sin forfatning eller forlade EU-samarbejdet. Nogle dele af regeringen så gerne Polen udenfor EU, andre dele føler, at de derved hævder Polens selvstændighed og kan presse resten af EU til at anerkende de polske synspunkter.

Men det vi ser er jo nok en lang række nålestik, som på længere sigt skal overbevise befolkningen om, at EU er et væmmeligt diktatur, som ikke ønsker at tage hensyn til Polen … og det er en strategi, som nok skal vinde nogle tilhængere på den lange bane.

Share This