Hvad er tyskerne bange for, og hvad frygter de mest?

Illustrationsfoto: Wikiolo

Tyskland: Den tyske tænketank „Das Centrum für Strategie und Höhere Führung“ har netop lanceret en såkaldt „sikkerhedsrapport“ som afdækker tyskernes holdning til egen sikkerhed.  Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med meningsmålingsinstituttet Allensbach, og den bygger på 1.016 interviews med et gennemsnit af befolkningen, som har fundet sted i løbet af januar.

* Migration og ekstreme grupperinger gør tyskerne bange

* Over 80 procent har ikke tillid til regeringens migrationspolitik

* Islamister, klaner og højreekstreme opfattes som en trussel

* Blot 10 procent af de adspurgte forventer, at Ukraine vinder krigen

* Stor bekymring for, at Tyskland kan bliver inddraget i krigshandlinger

* Øget tvivl om USA‘s pålidelighed

Undersøgelsen har været foretaget hvert år siden 2011, og ifølge den seneste undersøgelse føler tyskerne sig i stigende grad usikre. Vi ser nærmere på de enkelte punkter i en række kommende artikler, som du kan læse her hos Mr.East. Michael.Skovgaard

Share This