Høge, ugler, de modstræbende og trojanske heste i EU

Slovakiet er et af de lande der er tilbageholdende med sanktioner over for Rusland Foto: Ota Tiefenböck

Slovakiet er et af de lande der er tilbageholdende med sanktioner over for Rusland Foto: Ota Tiefenböck

EU`s enighed vedrørende sanktioner mod Rusland er langtfra så stærk, som den umiddelbart ser ud til at være

Analyse af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2EU/Rusland: Det er ingen hemmelighed, at EU-landene ikke er enige om, hvordan politikken over for Rusland skal håndteres. Alt gøres for at undgå åben splid, og i de bestræbelser har Tyskland spillet en central rolle.

Men det ændrer ikke ved, at uenigheder fortsat eksisterer, og de bliver næppe mindre, nu hvor situationen i det østlige Ukraine antager karakter af en langvarig fastlåst konflikt.

Kritikken skal i stigende grad også rettes mod de dispositioner, der tages af regeringen og parlamentet i Kijev.

Der er behov for at formulere en ny og mere realistisk linje over for Rusland og for den sags skyld også over for Ukraine. Det erkendes i EU-landekredsen, men herefter hører enigheden landene imellem op.

I en artikel for ”European Council on Foreign Relations” præsenterer italieneren Francisco de Borja Lasheras en interessant opdeling af EU-landene efter holdninger til Rusland og sanktionerne mod landet.

Danmark er ”høg”, men vil som alle andre gerne påvirke de stærke ”ugler”, hvortil hører Frankrig og frem for alt Tyskland.

De centraleuropæiske lande, i særdeleshed Østrig og også Italien, ser ikke for sig den samme trussel fra Rusland som for eksempel de baltiske lande og Polen og hører til de ”modstræbende”.

Geografisk og økonomisk er landene i EU forskellige, også hvad de historiske erfaringer med Rusland angår. Opleves ikke de store sikkerhedspolitiske problemer med Rusland, bliver økonomiske interesser straks mere bestemmende.

Italien er Ruslands anden vigtigste handelspartner, 400 italienske virksomheder opererer i Rusland. Sydeuropæerne betragter balterne og polakkerne som ”russofobe”. De ser en større sikkerhedsrisiko i Nordafrika og fra Islamisk Stat.

Men andre ord, sikkerhed bedømmes forskelligt, og det skaber alvorlige udfordringer for det europæiske samarbejde.

SANKTIONERNE: OPDELING AF EU-LANDENE EFTER HOLDNINGER

”Høgene”, Polen, de baltiske lande, til dels Storbritannien. De står for den hårde linje

”De modstræbende”, Østrig, Slovakiet, Tjekkiet, og et langt stykke Italien, den gruppe prøver at undgå sanktioner, ønsker at ophæve i det mindste nogle af dem.

Anti-sanktionslande, Ruslands trojanske heste”, Ungarn, Grækenland og vel også Cypern, er åbenlyst imod sanktioner. Her udtrykkes generelt en forståelse for Ruslands og Putin’s positioner og adfærd.

”Uglerne”, Tyskland, Frankrig, Holland og især Tyskland, søger at skabe en langsigtet vision og strategi. Er imod ”overreaktioner”, men skærper sanktionerne mod Rusland, hvis det skønnes nødvendigt.

Share This