Gowin: ”Jeg gjorde det, jeg skulle gøre”

Jaroslaw Gowin Footo: Piotr Drabik

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Jaroslaw Gowin er en meget omtalt politiker i Polen. Hans parti ”Forståelse” (”Porozomienie”) er en del af Forenet Højre, regeringskoalitionen, hvor Kaczynski’s Lov og Retfærdighed, indgår som det klart største parti. Men Gowins gruppe er nødvendig for at få flertal i Sejmen, parlamentet. Gowin har ikke og vil givetvis ikke uden videre adlyde de ordrer, der kommer fra Jaroslaw Kaczynski og Lov og Retfærdighedspartiet.

Gowin står for den mere moderate midtsøgende linje. Dette har bragt ham i konflikt med den hårde kerne i regeringen koncentreret om justitsminister Zbigniew Ziobro og hans gruppe, kaldt ”Solidarisk Polen”. Der er kredse der ønsker Gowin ekskluderet fra Forenet Højre, men det kræver, at Lov og Retfærdighedspartiet finder nye støtter i parlamentet, og det vil være svært. En udelukkelse af Gowin vil heller ikke have den genvalgte præsident Andrzej Duda’s opbakning.

Gowin bakkede aktivt op om Duda under præsidentvalgkampen, og de to kan meget vel forene kræfterne politisk, når Duda’s præsidentperiode udløber om fem år. Indtil videre er Gowin og hans gruppe derfor fortsat medlem af Forenet Venstre, og regeringen lever med det. For Lov og Retfærdighedspartiet er altafgørende at sikre ro og stabilitet frem til næste parlamentsvalg om tre år. Det er ikke let, og ikke kun på grund af Jaroslaw Gowin.

Lov og Refærdighedspariet er opdelt i flere fraktioner. Præsidentvalget viste, at genvalg af regeringen i 2023 bestemt ikke er en given ting. Det emne er da også centralt i det interview, Jaroslaw Gowin giver til ugeskriftet ”Do Rzeczy” (30.2020). Her forvarer Gowin sine handlinger både før og under præsidentvalgkampen. ”Jeg gjorde, hvad jeg skulle gøre”, siger han.

Gowin afviste at præsidentvalget skulle afholdes den 10. maj. Det vakte kritik i flere kredse, men det sikrede at valget blev afholdt korrekt og blev anerkendt. Udsættelsen af valget til 28. juni skabte stabilitet, o Duda’s genvalg vil sikre ekstra arbejdsro frem til næste parlamentsvalg. Men som andre iagttagere slår Gowin fast, at regeringens genvalg i 2023 ikke er sikker. Det vil kræve en dygtig håndtering af den økonomiske krise i kølvandet på corona pandemien og at få formindsket de dybe modsætninger, den ”kolde krig”, der raser i polsk politik.

Den demografiske udvikling er lige nu regeringen imod, for langt de fleste unge stemte ved præsidentvalget på Trzaskowski. Regeringen må derfor tilbyde de unge mere, fx når det gælder uddannelse og miljø. Og helt generelt må regeringen give middelklassen og iværksættere bedre fremtidsudsigter. Overdreven moralisering, fx i LBGT og kirke spørgsmål, skal modvirkes, og projektet om ”repolonisering” af medierne helt skal helt opgives. Forslag herom vil blive underkendt af EU domstolen.

Share This