Flygtinge og migranter koster Tyskland 436 millioner euro om måneden

Illustrationsfoto: Wikiolo

Tyskland: 436 millioner euro om måneden. Så meget koster arbejdsløshedsunderstøttelse og andre sociale ydelser, som Tyskland betaler til hundredtusindvis af flygtninge og migranter. Det sker til trods for, at Tyskland mangler arbejdskraft og at flygtningerne er i arbejdsdygtig alder.

587.000 arbejdsdygtige immigranter, f.eks. fra Syrien, Afghanistan og Irak modtager socialhjælp, hvis standardsats er 502 euro om måneden, skriver Focus, med henvisning til tyske myndigheder.
I marts blev der således udbetalt 436 millioner euro til 587.006 mænd og kvinder med asyl-oprindelse. Det vil sige et gennemsnit på 743 euro per person. Beløbet inkluderer både kontante udbetalinger og overførsler, samt tilskud til indkvartering.

De fleste af disse modtagere er kommet til Tyskland i de senere år og har fået asyl, nogle er født i landet. Alle har de opholdsret og opfylder de lovmæssige betingelser for tildeling af sociale ydelser. De vigtigste oprindelseslande er Syrien (321.000), Afghanistan (112.000), Irak (77.500) og Iran (25.900). Statistikken omfatter også Eritrea, Nigeria, Pakistan og Somalia.

De 587.006 berørte modtagere af sociale ydelser anses af myndighederne for at være “arbejdsdygtige”, det vil sige, at de i princippet kunne arbejde mindst tre timer om dagen. For nogle af dem er det dog ikke muligt, for eksempel fordi de er i gang med et integrationsforløb eller skal passe deres børn.

Ifølge Tysklands Migration Monitor har 87 procent af de ledige indvandrere ingen faglige kvalifikationer, mens kun 7,3 procent har en akademisk grad. ota

Share This