Flere penge fra arbejdere i udlandet skaber vækst i Centralasien

Universitetsbygning i Dushanbe, Tadsjikistan Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Centralasien: Penge sendt fra arbejdere i udlandet (”remittances”) har ført til større vækst i de centralasiatiske lande, især i Tadjikistan og Kirgisistan; og mere end forventet på forhånd. Det skriver ”Emerging Europe” i en analyse (17-11-2021).

Penge udefra er en meget vigtig indkomstkilde for flere euro-asiatiske lande. De skønnes at være steget med 5.3 pct. op til 67 mia. dollar i 2021, skal vi tro beregningerne fra KNOMAD, der specialiserer sig i studier af migration og udvikling. I 2020 forholdt det sig stik modsat, i det år faldt strømmen af penge fra dem, der arbejder i udlandet med hele 8.6 pct. Hovedårsagen er afskedigelserne af medarbejdere under højdepunktet for COVID-19 pandemien i 2020.

Den stigende strøm af penge skyldes især større økonomiske aktivitet i EU-landene i 2021 og stærkt stigende priser på energi. Ikke alene EU, også Rusland spiller en rolle, når det gælder pengeoverførsler, især i Tadjikistan og Kirgisistan. I de to lande udgør de samlede overførsler af penge fra udlandet henholdsvis 28.8 og 30.1 pct. af det samlede BNP. Tallet for Usbekistan er noget lavere, 11.6 pct.

Mange fra Centralasien har i Rusland fundet beskæftigelse inden for sundhed, uddannelse, detailhandel og bygge- og anlægsvirksomhed samt i den russiske olie- og gas sektor, der er vokset i kølvandet på de voksende priser på energi, det også priserne på kul.  Ganske mange fra Tadjikistan og Kirgisistan har også fundet arbejde i Kazachstan, der som Rusland mangler arbejdskraft i de samme sektorer som Rusland.

Pengene og beskæftigelsen aflaster de centraleuropæiske lande, der slås med alvorlige økonomiske og sociale problemer. De giver regeringerne mulighed for at hjælpe de hårdest ramte familier. Der er dog ret store omkostninger forbundet med at overføre penge på tværs af landegrænser. Penge fra udlandet er også vigtige for Georgien og på Balkan. I Georgien udgør de 12.3 pct., i Kosovo og Montenegro 16.7 og 11.4 pct. af BNP.

Share This