Far er en mand, mor er en kvinde, ny forfatningsændring i Ungarn

Illustrationsfoto: Pixabay

Ungarn: Ungarns regering godkendte tirsdag den niende forfatningsændring til landets grundlov fra 2011. Ændringsforslaget blev vedtaget med 134 stemmer for, 45 imod og 5 undlod at stemme. Den nye grundlov definerer familien på følgende måde:  “Grundlaget for et familieforhold er ægteskab eller forældre-barn forhold. Mor er en kvinde, far er en mand.”

Der blev desuden vedtaget flg sætning:  “Ungarn beskytter børnenes ret til den kønsidentitet, der er erhvervet ved fødslen, og sikrer en opvækst i overensstemmelse med de værdier, som den ungarske forfatning og kristen kultur bygger på” 

I den forklarende rapport fra minister Judit Varga, der er forslagsstilleren til begge ændringer, udtaler ministeren, “at disse ændringer er en reaktion på ikke nærmere specificerede begivenheder i Vesteuropa, som kræver at sikre et barns ret til egen identitet i overensstemmelse med dets køn ved fødslen for at beskytte barnet mod psykiske og biologiske indgreb, der påvirker dets fysiske og mentale sundhed”.

Ændringsforslaget er en erklæring og hænger ikke direkte sammen med begrænsninger i adoption for par af samme køn. Her er der to forskellige trin. Par af samme køn kan ikke adoptere i Ungarn. Mange har tidligere adopteret ved at barnet overgik individuel pasning af en person (selv om denne person levede i et registreret partnerskab). Personens partner havde dog ingen rettigheder til barnet. Nu har regeringen ændret adoptionsloven til altid at prioritere ansøgere fra ægteskabspar. En enkel person kan kun adoptere, hvis der ikke findes et egnet ægtepar i hele landet (tidligere bare et amt) eller med en særlig tilladelse fra ministeren. Homoseksuelle par kan kun indgå i et registreret partnerskab i Ungarn.

Grundloven indeholder flere erklæringer som regeringen ikke har specificeret nærmere. Trods den erklærede beskyttelse af livet ved undfangelse gælder der fortsat en liberal abortlov i Ungarn, og minister Katalin Novák forsikrede i sidste måned om, at der ikke er planer om at ændre noget ved det.

Den nye ungarske forfatningsændring synes umiddelbart at være i strid med den LGBTQI + strategi Europa Kommissionen vedtog i november. ota

Share This