Færre mennesker i verden bryder sig om Rusland

Kreml  Foto: Dreamstime

Kreml Foto: Dreamstime

Rusland: Ruslands omdømme i verden har i løbet af de seneste to år lidt en alvorlig skade. Det viser en undersøgelse foretaget af den amerikanske analyseinstitut Pew Research Center.Instituttet har spurgt om befolkningens forhold til Rusland i 40 verdenslande og i 26 lande er befolkningens forhold til Putins Rusland betydeligt mere negativ end positiv.

Den mest negative holdning til Rusland er i Polen og Jordan, hvor 80 procent af de afspurgte betegner landet, som overvejende negativ.

Samme tendens ses i USA, hvor 49 procent af respondenterne betegner deres holdning til Rusland i 2011 som overvejende positiv, mens det kun var 22 procent af 2015.

Kun i to af de undersøgte lande, Vietnam og Kina er holdningen til Rusland mere positiv end negativ, henholdsvis 70 og 54 procent. ota

Se de forskellige landes data her.

Share This