EUs sanktioner mod Polen fortsætter

Illustrationsfoto: MOs810

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Den polske regering har som forlangt af EU nedlagt det stærk omdiskuterede disciplinærkammer. Fra 15. juli er det erstattet af en ny enhed for “ansvarlighed”, (“Izba Odpowiedzialnosc”). Den afgørelse vil efter alt at dømme ikke stille Bruxelles tilfreds. Som i tilfældet i sagen om kulmineren i Turow har EU domstolen idømt Polen dagbøder på grund af opretholdelsen af disciplinærkammeret, ialt på 260 mio. euro. Spørgsmålet om disciplinærkammeret har skabt splid internt i den polske regering, mellem “hardlinere” repræsenteret ved gruppen omkring justitsminister Zbigniew Ziobro, og “softlinere”, deriblandt ministerpræsident Morawiecki der har været mere imødekommende over for Bruxelles.

Spørgsmålet om disciplinærkammeret har ikke været det eneste stridspunkt mellem Bruxelles og Warszawa, når det gælder retsforhold. EU Kommissionen har også været utilfreds med med den polske forfatningsdomstols status og flere af dens kendelser, fx at sætte polsk lovgivning over afgørelser fra EU. Den polske Højesteret anses ikke for at leve op til kravet om uafhængighed og upartiskhed.

Højesteretspræsident Julia Przylebska er anklaget for sine tætte forbindelser til regeringen og til Jaroslaw Kaczynski, leder af det regerende Lov og Retfærdighedspartiet. I den forbindelse henvises der til afsløring af flere mails der er sivet fra regeringskontoret. Przylebska benægter, at hun på sine møder med Kaczynski har talt om politik, der er blevt kun talt om bøger og litteratur, siger hun. Udsivningen af mails til pressen kalder hun russiske provokationer møntet på at destabilisere situationen i Polen endnu mere.

Den polske regering anklager EU og det liberale “mainstream” for dobbeltmoral. Andre lande end Polen sætter nationale love over EUs. I Tyskland har præsidenten for Bundesverfassungsgericht, Stephan Harbarth været parlamentsmedlem for Merkels parti og holdt særskilte møder med regeringen. Dommere udnævnes politisk i flere andre EU lande end Polen. Przyblebska har tidligere sagt, at hun ikke vil blive overrasket, hvis en ny regering ledet af oppositionen bringer hende for retten og idømmer hende straffe efter et nyvalg. Det vil sikkert blive bakket op af det liberale mainstream og “liberalistokratiet” i Bruxelles og i andre EU lande.

Share This