Europarådet vedtager boykot af Rusland

 

Europarådets bygning  Foto: Council of Europe

Europarådets bygning Foto: Council of Europe

Europa: Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) har på sit møde onsdag besluttet at fratage Rusland landets stemmerettigheder samt mulighed for at blive repræsenteret i Forsamlingens ledende organer. Det sker ”som en klar fordømmelse af vedvarende alvorlige krænkelser af international lov af Rusland i Ukraine.”Forsamlingen skriver endvidere, at den vil vende tilbage til spørgsmålet ved forsamlingens møde i april, og vil genoverveje beslutningen og genoprette den, såfremt Rusland har gjort fremskridt i de krav, som Forsamlingen har stillet.

Forsamlingen har vedtaget ”at fordømme den ulovlige annektering af Krim og områdets fortsatte integration i Den Russiske Føderation.” Forsamlingen fordømmer ligeledes Ruslands rolle i den eskalerede udvikling i Ukraine, herunder våbenleverancer til oprørerne og skjulte militære aktioner foretaget af russiske tropper i det østlige Ukraine.ota

Share This