Europaparlamentsvalget i Ungarn, en bred anti-Fidesz-koalition?

Ungarns hovedstad Budapest Foto. Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Ungarn: Som i Polen tales der i Ungarn om behovet for en bred koalition af partier i opposition. Meningsmålinger også i Ungarn viser, at en bred koalition vil kunne opnå lige så mange mandater som det regerende parti, i Ungarns tilfælde Viktor Orbáns parti Fidesz.

Ungarn har 21 pladser i Europaparlamentet. Sidste år rejste Bertalan Tóth, Socialistpartiets leder uventet og lovlig impulsivt spørgsmålet om etablering af en bred koalition rettet mod Fidesz. Tidligere havde andre i Socialistpartiet, fx Agnes Kunhaimi, rejst spørgsmålet, men Kunhaimi nævnte kun en koalition af venstrefløjspartier.

Etablering af en bred koalition af oppositionspartier er godt på vej i Polen, men det er sværere at få den skabt i Ungarn. To spørgsmål skal i hvert fald afklares: Skal højrepartiet Jobbik med? Og skal den tidligere kontroversielle ministerpræsident Ferenc Guyrczany’s parti Demokratisk Konvent med?

Meningerne er delte, men en bred koalition rettet mod Fidesz vil ikke kunne udelukke de to partier. Jobbik deltog aktivt i de nylige demonstrationer rettet mod ”slaveloven” (om udvidet overarbejde) og har lagt en mindre EU-kritisk linje siden parlamentsvalget. Det gør partiet mere ”spiseligt”. Meningsmålinger viser, at der blandt alle oppositionspartiernes vælgere er udbredt stemning for etablering af den brede koalition, der også indbefatter Jobbik og Demokratisk Konvent, hele 88 pct. af Jobbiks egne vælgere støtter idéen og 71 pct. af Socialistpartiets.

Også fremtreædende journalister og debattører, fx Miklos Hargital, den liberale Gyula Kozák og Róbert Friss fra avisen ”Népszava”, støtter tanken om en bred koalition ud fra den betragtning, at dette er det eneste middel til at bringe Orbán og Fidesz i mindretal.

Også den kendte populisme-forsker, Cas Mudde taler om nødvendigheden af en ”taktisk alliance”. Men der er stadig dem, der ikke støtter en alliance, der inkluderer både Jobbik og Demokratisk Konvent.

Her under valgkampen op til Europarlamentsvalget er spørgsmålet om Fidesz’ medlemskab af den kristelig-demokratiske gruppe (EPP) i Europaparlamentet endnu engang sat på dagsordenen. Den afgående EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker, hvis parti er med i EPP, støtter kravet om en udelukkelse af Fidesz, men iflg. internetportalen ”Euractiv” er der stadig ikke flertal for det.

At miste 10 eller 11 medlemmer kan blive dyrt for EPP, da det formodes, at EU-skeptiske yderpartier vil få flere pladser i parlamentet ved valget i maj. Det var Tysklands tidligere kansler Helmut Kohl, der i sin tid fik Fidesz med i EPP-gruppen. Lige til sin død havde Kohl et nært forhold til Viktor Orbán.     

Share This