Europa Parlamentet vedtager en resolution imod Tjekkiets premierminister

Tjekkiets premierminister Andrej Babis Foto: Ota Tiefenböck

Tjekkiet: EU parlamentet vedtog fredag med et klart flertal en resolution om en interessekonflikt hos den tjekkiske premierminister Andrej Babiš. Ifølge parlamentsmedlemmerne er det tvivlsomt, hvorvidt Babis kan fungere i sin funktion som Tjekkiets premierminister, da han ifølge parlamentet deltager i beslutninger om penge fra EU’s budget og samtidig kontrollerer landbrug- og fødevareholdning Agrofert.

Resolutionen opfordrer Europa-Kommissionen til at have nul tolerance for interessekonflikter og de tjekkiske myndigheder til at skabe et pålideligt system til at afsløre og bekæmpe dem.

Den ikke-juridisk bindende beslutning er blev vedtaget af 510 deputerede, 53 imod og 101 hverken/eller. Resolutionen er baseret på en debat om misbrug af penge fra EU-budgettet, som MEP’erne førte i januar, og hvor mange af dem kritiserede situationen i Tjekkiet.

Andrej Babis afviser, at han har indflydelse på Agrofert, som siden 2017 er fondsejet. ota

Share This