Europa i to hastigheder, også når det gælder varekvalitet

Illustrationsfoto: Piotrus

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

EU: For ikke lang tid siden fremsatte EU et forslag til direktiv (”Omnibus”), som efter hensigten skal bekæmpe det, at europæiske virksomheder sælger varer, fx fødevarer, i forskellig kvalitet, men i de samme indpakninger. Det sker ofte ved salg i henholdsvis det rigere ”gamle” og det fattigere ”nye” Europa mod øst og syd.

Debatten har stået på i længere tid. Flere parlamentarikere fra landende i Central- og Østeuropa har naturligt nok rejst sagen. Róza Tun, medlem af Europaparlamentet for Borgerkoalitionen (KO) er én af dem. Hun og andre er ikke tilfredse med det fremsatte forslag til EU direktiv. I stedet for præcise restriktive formuleringer tales der i forslaget uklart om, at indholdet i varer med samme indpakning ikke må afvige i et ”væsentligt” omfang. Hvad ”væsentligt” omfang betyder i praksis, får vi ikke at vide. Så det er reelt fortsat op til forbrugerne selv at gennemføre kontrollen. Det er ikke holdbart. F

lere i parlamentet er da også imod det fremsatte direktivforslag. Vedtagelsen kan derfor let trække ud, skriver Radoslaw Omachel i det polske ””Newsweek” (47, 2017). Joanna Wosínska har oprettet fundatsen ”ProTest”, der efter bedste evne forsøger at varetage forbrugerinteresser. Men de instanser der varetager forbrugerinteresser er klart underfinansierede. Det bringer dem uundgåeligt i en svagere position end producenterne. På konferencer hvor resultater af undersøgelser på området bliver fremlagt, er forbrugerorganisationerne ofte slet ikke inviteret med. De undersøgelser, Kommissionen har gennemført, har typisk som grundlag et skævt og tilfældigt udvalg af varer, siger kroaten Bijan Borzan fra den socialistiske fraktion.

Den det tjekkiske medlem af Europaparlamentet For de Grønne Marcel Kolaja, efterlyser som mange andre en ”sort liste” over varer der er forskellige i indholdet, men sælges i samme indpakninger. Dobbeltstandarder for varer er mere normen end undtagelsen, og de findes også mellem lande i det ”gamle” Europa i vest. Omachel fremlægger i sin artikel i ”Newsweek” flere konkrete eksempler på dobbeltstandarder, eksempelvis når det gælder varer som vaskepulver, fisk, kager, chokolade og indholdet i Fanta og Coca-Cola.

Spørgsmålet er, hvad den netop valgte Kommission gør. For få uger siden overtog Donald Tusk posten som formand for de europæiske kristelig-demokrater (EEP gruppen). Måske det betyder en mere aktiv indsats for at få ”Omnibus” direktivet forbedret. Donald Tusk er jo tidligere polsk ministerpræsident.

Share This