EU Parlamentet vil bekæmpe afrofobi, opfordrer til offentlig undskyldning for kolonialisme

EU: EU Parlamentet vedtog tirsdag en resolution, som giver medlemstaterne en vejledning i, hvordan de skal tackle den ifølge EU Parlamentet udbredte racisme og diskrimination af de omkring 15 millioner af euroafrikanere i Europa.

Ifølge resolutionen skal medlemstaterne udvikle nationale tiltag, hvis formål er at standse diskrimination af mennesker af afrikansk afstamning, eksempelvis inden for uddannelse, bolig, sundhed, politisk deltagelse samt migration. Ifølge EU Parlamentet er de “fem millioner mennesker af afrikansk afstamning udsat over for vedvarende diskrimination, som er forankret i negative stereotyper.” Et af beviserne er ifølge EU Parlamentet, “at afroeuropæiske børn får lavere karakterer i skole end deres hvide skolekammerater, og forlader skolerne markant tidligere.”

Beslutningen opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at behandle og afhjælpe “tidligere uretfærdigheder og forbrydelser mod menneskeheden, begået i den europæiske kolonialismes navn. Disse historiske forbrydelser har stadig negative negative konsekvenser for mennesker med afrikansk afstamning,” skriver EU parlamentets medlemmer i resolutionen.

Parlamentsmedlemmerne opfordrer desuden medlemslandene til “at kompensere,  f.eks. ved at undskylde offentligt og returnere stjålne genstande til deres oprindelseslande. Parlamentet opfordrer også EU-landene til at gennemgå deres koloniale arkiver samt at præsentere et omfattende perspektiv på kolonialisme og slaveri i undervisningsplanerne.

Beslutningen blev vedtaget tirsdag med 535 for, 80 stemmer imod og 44 hverken for eller imod. ota

Share This