EU Kommissionen vedtager visumfri ordning for Tyrkiet og bøder for afvisning af flygtninge

Foto: Amio Cajander

Foto: Amio Cajander

EU: Europa Kommissionen vedtog ved dagens møde visumfri ordning for Tyrkiet og europæiske flygtningekvoter, hvor et nej til at tage imod flygtninge vil koste 250.000 per afvist flygtning, skriver Kommissionen i en pressemeddelelse.

Tyrkiets visumfri ordning skal ifølge Europa Kommissionens forslag træde i kraft i juni og kun hvis Tyrkiet opfylder alle betingelser for tildeling af visumfri ordning.

Den nuværende Dublin konvention, ifølge hvilken asylansøgerne skal søge asyl i det EU land, de ankommer til, vil ifølge Europa Kommissionens forslag fortsat blive gældende. Hvert EU land skal ifølge forslaget have en flygtningekvote, men såfremt et land når op på 150 procent af sin kvote, bliver flygtninge omfordelt til andre medlemslande. I tilfælde af et land afviser at tage imod omfordelte flygtninge, skal det betale 250.000 euro per flygtning.

Begge forslag skal vedtages i Europa Parlamentet og af et flertal af alle medlemslande, før det kan træde i kraft.

Der er allerede kommet de første reaktioner på forslaget, ifølge Reuters mener den slovakiske indenrigsminister, at Europa Kommissionens forslag om at fordele flygtninge via kvoter ikke respekterer realiteterne. Polens indenrigsminister Blaszczak siger ifølge Reuters, at Kommissionens forslag “ikke giver nogen mening”  ota

Share This