EU Domstolen: Ungarske migrantzoner er i strid med europæisk lov

Det ungarske grænsehegn og grænsezone på grænsen til Serbien Foto: Ota Tiefenböck

Ungarn: At tilbageholde flygtninge og migranter i transitzoner ved grænsen er i strid med europæisk lovgivning. Det er en afgørelse af EU Domstolen, som mener at Ungarn hindrede flygtninge og migranter i at søge asyl og dermed var i strid loven i EU. Ungarn nedlagde zonerne allerede i maj efter at domstolen betegnede migranternes tvungen ophold i disse zoner som ulovlig frihedsberøvelse. 

Ungarn havde ved grænsen til Serbien, ved grænseovergangene Röszke og Tompa, særlige lukkede lejre, som kun kunne forlades til Serbien. Ifølge ungarske myndigheder opholdt flygtninge og migranter sig frivilligt i disse lejre.

EU Domstolen begrunder sin afgørelse med, at udlændinge som ønsker at søge asyl i Ungarn “ikke havde mulighed for at ansøge”. Medlemslandene skal ifølge domstolen sikre, at flygtninge og migranter skal have mulighed for at søge asyl i et EU medlemsland “såfremt de ønsker det”. 

Da Ungarn nedlagde zonerne i maj, er domstolens afgørelse ikke ensbetydende med bøder og er derfor blot en konstatering om, at det var en ulovlig praksis. ota

Share This