EU-Domstolen afviser Ungarn og Polens klage, EU må godt tilbageholde penge fra fonde

EU Domstolen Pressfoto

Polen/Ungarn: EU-Domstolen afviste onsdag Ungarn og Polens klage over at forbinde overholdelse af retsstatsprincipperne og udbetaling fra europæiske fonde. Ifølge dommerne i Luxembourg er overholdelse af retsstatsprincipperne for at få udbetalt penge fra europæiske fonde i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

EU har ifølge domstolen således ikke overskredet sine beføjelser. Domstolen afviser hermed Polen og Ungarns påstand om, at udbetaling af økonomiske midler fra EU fonde ikke har noget at gøre med andre sager.

EU-Kommissionen, som har afventet en afgørelse fra EU Domstolen, vil nu for første gang kunne bruge mekanismen, hvis Polen og Ungarn ikke efterkommer Kommissionens indvendinger omkring retsvæsenets uafhængighed. EU-institutionerne har i flere år ført sager mod begge lande om retsvæsenets uafhængighed, mediepluralisme og akademisk frihed. ota

Share This