EU-Domstolen afsiger dom i sag mod Polen

EU Domstolen Pressfoto

Af Michael Hardefelt

EU: EU-Domstolen har i dag afsagt dom i sag mod Polen. Domstolen har i første omgang anset sig for kompetent til at træffe afgørelse om domstolenes uafhængighed i enkelte EU-lande, hvilket er blevet afvist af Polen.

Et af stridspunkterne er det nyoprettede disciplinærkammer i Højesteret, som er udnævnt af politisk udnævnte medlemmer af Det Nationale Domstolsråd. EU-domstolen mener her, at spørgsmålet om disciplinærkammerets uafhængighed og upartiskhed bør afgøres af den polske Højesteret. Her påpeger EU-Domstolen, at den polske Højesteret bør lægge vægt på, om Det Nationale Domstolsråd er tilstrækkeligt uafhængigt af den lovgivende og den udøvende magt.

Det er således ikke en direkte dom, men en afgørelse, som angiver en række kriterier, som kan anvendes af både den polske Højesteret og af andre lavere domstole. EU-Domstolen udtrykker dog sin klare tvivl om, hvorvidt disciplinærkammeret kan betragtes som uafhængigt.

Disciplinærkammerets kan betragtes som en særlig superdomstol, der skal disciplinere dommere, som begår fejl. Dommerne er udnævnt af den regerende gruppering, og kan glæde sig over en specielt høj løn i forhold til andre højesteretsdommere. 

Den polske regering har hidtil kommenteret dommen med, at de vil respektere den, hvis den ikke overtræder EU-traktater og den polske Forfatning. Det er selvfølgelig et spørgsmål, som den polske Forfatningsdomstol skal træffe afgørelse om, selv om den ikke har kompetence til at træffe afgørelse om EU-lovgivning. 

Min umiddelbare vurdering er, at dommen lægger pres på den polske regering, men vil også kunne udsætte en eventuel konflikt. Man skal også være opmærksom på, at regeringen formodentligt sidder frem til 2023, og således med tiden vil kunne nå mange af sine mål om en ændring af domstolene inden næste valg. Spørgsmålet er det endnu ubesvarede, om det bliver en blød og glidende løsning, eller om regeringens hardlinere vælger en direkte konfrontation med Højesteret og EU. Dommen vil utvivlsomt blive diskuteret bredt de kommende dage, og disse kommentarer vil blive inkluderet i min oversigt over året der gik i polsk politik, som jeg planlægger til slutningen af december.

Share This