EU budget og redningspakke: Polen scorer kassen

Foto: Olek Remesz

Polen: Polen bliver et af de europæiske lande, som får de største fordele ved EU budgettet for 2021 og 2027 samt fra genopretningsfonden netop vedtaget af de europæiske ledere. Polen får 125 milliarder euro, samt mulighed for at optage lån på yderligere 35 milliarder euro. Det er kun 3 % mindre end det oprindelige forslag, andre stater har måttet vinke farvel til langt flere penge. Der er forskellige opfattelser er binding af EU-pengene til retsstaten.

“Vi forhandlet, hvad der var vigtigt for os. (…) Der vil ikke være nogen forbindelse mellem de såkaldte retsstatsprincipper og budgetmidler. Endda mere. Vi har været med til at fastsætte, at den mekanisme, der skal udformes skal godkendes af Det Europæiske Råd. Det Europæiske Råd betyder et princip om enstemmighed. Intet sker uden Polens samtykke og uden Ungarns godkendelse,” siger polsk premierminister Mateusz Morawiecki i polske medier.

Konklusionerne fra EUs top og slutresultaterne fra topmødet siger dog noget andet. 

“Det er første gang i EUs historie, at vores budget hænger sammen med klimamål og respekten for retsstaten,” sagde Det Europæiske Råds chef Charles Michel ifølge AFP.

“Det Europæiske Råd understreger betydningen af at beskytte Unionens finansielle interesser. Det påpeger også vigtigheden af at respektere retsstaten,” lyder det i et dokument vedtaget af lederne i medlemsstaterne.  

En evt. overtrædelse af retsstatsprincipperne skal ifølge rådet træffes ved en afgørelse med et kvalificeret flertal. Det betyder, at 14 stater skal være enige om at fastfryse penge på grund af overtrædelse af retsstaten og dermed ikke af alle medlemslande, sådan som nævnt af Polens premierminister.

“Alle i Europa, der har forstand på matematik, vil gerne være polakker “. Polen vil tjene enormt mange penge på den europæiske corona-pakke, siger Ungarns premierminister Viktor Orbán ifølge den ungarske avis Magyar Nemzet.

I modsætning til Sydeuropa behøver Polen ikke akut at redde økonomien, landet kan bruge pengene til videreudvikling og modernisering af Polen, bemærker Orbán. ota

Share This