Er pave Frans ”persona non grata” i Polen?

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Den 22. august hold pave Frans en tale i anledning af den internationale dag til minde om ofre for vold på grund af religiøs overbevisning. Her opfordrede han i stærke vendinger katolikker at afstå fra vold og undlade at bruge Guds navn med det formål at terrorisere andre mennesker. Religion skal ikke bruges til at fremme had og ekstremisme og blind fanatisme. Den erklæring faldt ikke i god jord hos alle i Polen og slet ikke i højrekredse og i kirkeledelsen. Det skriver Cazary Michalski i en analyse for det polske ”Neewsweek” (35.2020).

Polen, hedder det i artiklen, befinder sig lige nu i en noget, der minder om en regulær kulturkrig. Højrefløjen afviser ”antikultur” og ”LBGTpå det kraftigste. I sin tale i Czestochowa 25. august nævnte metropolit Waclaw Depo således slet ikke pavens opfordring og henviste i stedet til de tidligere konservative paver, Jan Pawel II og Benedykt XVI.

Der findes gejstlige, fx dominikaneren Tomasz Dostatni, som opfordrer til ”åben” og fordomsfri dialog, men de er i mindretal. Særlig ekstreme synspunkter fremsættes via Radio Mariya og kredsen omkring dette religiøse medie. Da episkopatet for nylig afholdt plenarmøde i Jasna Gora for at finde en erstatning for Leszek Slawoj-Glodz, som paven havde sendt på pension, faldt valget på Marek Jedraszewski.

Det valg der politisk var tæt på det regerende Lov og Retfærdighedspartiet. Valget skulle uden tvivl tjene til at styrke forholdet til regeringen, frem for at sikre kirken flere penge i en tid, hvor indtægterne grundet corona-pandemien har været støt faldende. Antallet af kirkebesøgende er dalet med 50 til 70 pct!

Et chok for mange var valget af biskop Andrzej Dzieg til biskop-rådet (KE), for han har et tvivlsomt ry pga. sit syn på pædofili. Han var således med i brødrene Sekielskis meget omtalte film om pædofili i den katolske kirke. Kompromitterende for kirken har været den meget voldsomme afstandtagen fra LBGT miljøet. Homoseksualitet anses som værende ”imod naturens orden. Derfor har vi også den stærke modstand mod seksualundervisning i skolerne.

Sammensværgelsesteorier har fået rigtig godt fat. Også FN får hårde ord med på vejen.  Anti-pave holdningerne har ført til et helt særligt kirkeligt ”privat diplomati”. Kirkeledere der går imod paven bliver via dette diplomati inviteret til Polen. En del møder bliver arrangeret uden kirkeledelsens viden. Regeringen er delt i spørgsmålet. De forskellige politiske grupper inden for Lov og Retfærdighedspartiet, Zbigniew Ziobro’s ”Solidarisk Polen”, Jaroslaw Gowins gruppe ”Forståelse” og Jaroslaw Kaczynski’s Lov og Retfærdighedspartiet støtter hver især deres fraktionen inden for kirken. Gowin støtter moderate, Ziobro højre-radikale, mens Kaczynski søger en midterposition. 

Share This