Donald Tusks fremtid: Fortsat EU præsident eller anklagebænken i Polen?

Donald Tusk Foto: Mateusz Włodarczyk

Donald Tusk Foto: Mateusz Włodarczyk

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen/EU: Der svirer for tiden med rygter om Donald Tusks fremtid. Kan han fortsætte som EU-præsident hele 5 årsperioden? Vil han vende tilbage til polsk politik? Og, nok så alvorligt: bliver han stillet for retten i Polen med risiko for fængsel?

Det er ikke en hemmelighed, at Tusk’s forhold til regeringen i Warszawa er yderst dårligt. Kaczynski og Tusk er simpelt hen ikke på talefod.

Tusk har uden omsvøb kritiseret den polske regerings handlinger, og til avisen ”Gazeta Polskiej” siger Polens reelle leder, Jaroslaw Kaczynski, at det ikke er sikkert, at den polske regering vil støtte Tusk i ønsket om at fortsætte på EU-præsidentposten.

”Vi kan ikke have en mand på posten, mod hvem der er rettet alvorlige anklager. Det er ikke fremmende for fællesskabet”, siger han.

I et andet opsigtsvækkende interview gør han opmærksom på, at Sejmen, det polske parlament, og anklagemyndigheden i Polen lige nu overvejer at rejse retssag mod EU-præsidenten.

”Kan en sådan mand stå i spidsen for EU? Jeg har min tvivl”.

De første 2 ½ år af Tusks embedsperiode udløber til marts og kan forlænges til 5 år.

Den polske regering mener, at Donald Tusk i tiden som regeringschef begik adskillige fejl. Der var ”Amber Gold” skandalen, som er særlig interessant, fordi den involverede Donald Tusk’s søn Michal, der var beskæftiget i firmaet ”OLT Express”, der hørte til ”Amber Gold”. Den sag undersøges af en særlig kommission nedsat af parlamentet.

Der var ligeledes skandalen om ulovlig lobbyvirksomhed i forbindelse med lovgivning om spil (”afera hazardove”).

Mest betændt er dog anklagerne mod Tusk for at bryde straffeloven i forbindelse med opfølgningen på flykatastrofen ved Smolensk 10. april 2010, hvor 94 mennesker, deriblandt daværende præsident Lech Kaczynski og hans hustru, omkom.

Regeringen har nedsat en ny særlig kommission til efterforskning af flykatastrofens årsager. Den tidligere regerings rapport tror Jaroslaw Kaczynski og regeringen ikke på. Den fremhævede vejrliget (stærk tåge), tekniske fejl på flyet, pilotfejl og problemer i lufthavnen i Smolensk som hovedårsagerne. Om den ny undersøgelse kan bevise, at et attentat var årsagen, er dog tvivlsomt.

Så meget desto mere forsøger man fra regeringens side at rette fokus på Tusk’s rolle og fremgangsmåde i forbindelse med selve opklaringen af katastrofen. Gik han imod ”polske interesser i forhold til andre stater”? Er det tilfældet, har han brudt loven og risikerer han fængselsstraf i op til ti år!

I en artikel i det regeringsvenlige ”wSiec” peger Marek Pyza på en række forhold, der belaster Donald Tusk. Han holdt sig ikke til aftalen fra 1993 mellem Polen og Rusland om opklaring af flyuheld, men i stedet til Chicago-konventionen, der ikke giver Polen de samme rettigheder.

Han holdt sig heller ikke til bestemmelsen vedtaget i 2002, der kalder fly tilhørende Polens væbnede styrker ”statslige”, dvs. militære og ikke civile. Det betød, at sagen ikke behandles af de instanser, der tager sig af civil luftfart, og det skader ”polske interesser”.

Dertil kommer et polsk-russisk memorandum fra 2010 som blev undertegnet Jerzy Miller, lederen af den polske undersøgelse af katastrofen, overlader rettigheden til flyets sorte boks til russerne helt frem til afslutningen på den russiske undersøgelse af årsager til flynedstyrtningen. Heller ikke det er acceptabelt, mener nogle i Polen.

Donald Tusk selv har erklæret, at han ikke frygter noget. Som EU-præsident er han heller ikke beskyttet af reglen om immunitet. Spørgsmålet er om, sagerne imod ham vil skade ham i EU.

Den polske regering og i særdeleshed Jaroslaw Kaczynski er bestemt ikke i høj kurs i EU-systemet. EU har rejst flere sager mod Polen, siden den ny polske regering trådte til efter valget i oktober sidste år. Vigtigst er sagen om regeringens indgreb over for forfatningsdomstolen, der i princippet vil kunne føre til sanktioner mod Polen i henhold til Lissabon-traktatens artikel 7. Regeringens flygtningepolitik, de forskellige indgreb over for de polske medier og mod retssystemet samt regeringens planer om yderligere stramning af landets abortlovgivning er heller ikke velsete i EU-kredse.

Kort sagt, Polen kæmper med EU på flere forskellige fronter. Om EU vil bøje sig for kravet fra den polske regering, skulle der blive rejst sag mod Donald Tusk, ved vi af gode grunde ikke i dag. Men kommer Tusk for retten, bliver vi, som sagt af Michal Krzymowski i det polske ”Newsweek”, vidner til ”århundredets retssag”:

Den der taber, Tusk eller Kaczynski, vil have tabt deres politiske karriere.

Share This