Domfældelse i Polen: Smolensk-katastrofen i 2010 spøger stadig

Jaroslaw Kaczynski ved 9-årsdagen for katastrofen Foto: Kancelaria Sejmu

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Smolensk-flykatastrofen i april 2010, som kostede 96 mennesker livet, deriblandt daværende præsident Lech Kaczynski og hans hustru, har ikke den samme politiske betydning i Polen som før. Regeringen nedsatte en alternativ kommission for at forklare årsagerne, Jaroslaw Kaczynski og hans regering troede ikke på de officielle forklaringer. Der var i højre-nationale kredse udbredt tro på, at et attentat var årsag til styrtet.

Arbejdet i den alternative kommission er imidlertid stort set gået i stå. Regeringen dengang var ledet af Donald Tusk og Borgerplatformen. Tusk’s rolle har været i fokus, men der er dog ikke (endnu) rejst retssag mod ham i forbindelse med Smolensk. Tusk var i Smolensk, da katastrofen indtraf, men havde benyttet et andet fly.

Til gengæld blev der rejst sag mod daværende chef for ministerpræsidentens kancelli, Tomasz Arabski.  Nu er der fældet en foreløbig dom. Arabski står iflg. dommen til 1.5 års fængsel, men dommen er ”betinget”, hvilket har skabt vrede blandt nogle de pårørende og er ikke overraskende mødt med skarp kritik fra den tidligere forsvarsminister Antoni Macierewicz, der i en periode var formand for den alternative undersøgelseskommission. Han kræver langt højere straf.

Arabski står anklaget for forsømmelighed i forbindelse med planlægningen af flyrejsen til Smolensk. Iflg. dommen skulle han slet ikke have tilladt flyet (TU-154M) at lande. Det havde status af ”HEAD”, hvor der stilles særlige krav til sikkerhed, da der er ”særlig betydningsfulde” personer om bord på flyet. En stor del af den politiske og økonomiske elite og fremtrædende militærfolk var med i flyet og omkom.

Dommen har ikke vakt den store opsigt. Arabski’s forsvarer og Arabski selv kalder dommen ”uretfærdig” og ”absurd”. Dommen vil blive appelleret.

Polen skal have parlamentsvalg til efteråret. ”Smolensk” vil her næppe spille den store rolle. Det er heller ikke i regeringens interesse, da sagen i dag har den store betydning for flertallet af de polske vælgere, kun i Lov og Retfærdighedspartiets ”hard core”. Lige nu står Lov og Retfærdighedspartiet til at vinde valget, men af andre årsager end ”Smolensk”.

Share This