Diplomater i Polen i forsvar for LBGT miljøet, Danmark i frontlinjen

LGBT march i Rzeszow i 2018 Foto: Silar

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Det er en udbredt opfattelse, at ambassadører optræder politisk tilbageholdende i det land, hvor de er udstationeret. Den antagelse holder slet ikke i virkeligheden og i stigende grad. Ét af mange eksempler er Polen. Her har ambassadører hvert år siden 2012 sendt et ”brev” til regeringen og lokale myndigheder med opfordring til ikke at diskriminere LBGT miljøet, skriver det polske ugeskrift ”Newsweek2 (41.2020).

Det første brev fra ambassadørerne blev sendt i kølvandet på forbud mod afholdelse af parader for lighed i forskellige byer. Allerede før 2012 havde daværende nu afdøde Lech Kaczynski i egenskab af Warszawas borgmester forbudt parader for lighed.

USA og Storbritannien var i front i forbindelse med afsendelsen af det første brev i 2012, hvori der blev udtrykt solidaritet med LBGT miljøet. Brevet to år efter, i 2014 blev underskrevet af 24 ambassadører. Hvert år har en bestemt landekoordinator i forbindelse med udformningen af brevet til de polske myndigheder. I år er Belgien koordinator, næste år er det Danmarks tur.

I 2019 blev brevet underskrevet af et rekord stort antal ambassadører, hele 53. I selve paraderne deltog omkring 250 ansatte fra ambassader og konsulater, ikke alene i hovedstaden Warszawa, også i Gdansk, Lodz og Wroclaw. Danmarks nye ambassadør i Polen, Ole Toft har sagt lige ud, at regeringens anti-LBGT kampagne har skadet Polens renomé i Danmark. Polen er jo fagforeningen Solidaritets hjemland. 

Finland har også været aktiv. I Finland er udenrigsminister Pekka Haavisto erklæret bøsse og lever i ægteskab med en mand. Den amerikanske ambassadør i Polen, Georgette Mosbacher, har også kritiseret LBGT politikken, hvilket har medført skarpe reaktioner fra den polske regering og i dele af pressen. Hvorfor har ambassadøren ikke reageret over de bøller, der har overfaldet ”pro-life” (antiabort) tilhængere?, spørges der.

Anti-LBGT kampagner spillede en central rolle under præsidentvalgkampagnen i år. LBGT drejer sig ikke om mennesker, men om ideologi, erklærede Andrzej Duda. Den hårde linje er særlig stærk i regeringens hårde kerne omkring justitsminister Zbigniew Ziobro. Den polske regering har flere gange henvist til Wiener Konventionen fra 1961, der forbyder diplomater at blande sig i indre anliggender i det land, hvor de er udstationeret. Men polske diplomater i udlandet optræder selv meget aktivt, ikke mindst ambassadøren i Tyskland.

LBGT kritik er også kommet fra Bruxelles, fra EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen selv. EU har bestemt, at de byer, der erklærer sig ”LBGT frie” ikke får penge fra EU’s kasser. Men myndighederne i Polen fastholder ikke desto mindre deres kritik. Andrzej Dera fra præsident Duda’s kancelli siger, at ambassadørernes brev mest af alt er et ”uprofessionelt ideologisk-politisk manifest.

Som bekendt er LBGT spørgsmålet kun ét af Polens mange konflikter med udlandet. Nogle gælder retsområdet, andre bunder i historien, eksempelvis når det gælder Ukraine og Rusland.

Share This