Det polske territorialforsvar, langt flere kvinder melder sig under fanerne

WOT Foto: Silar

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: Det omdiskuterede polske territorialforsvar (WOT), en form for polsk hjemmeværn oprettet i 2017, har i sine rækker over dobbelt så mange kvinder sammenlignet med landets ”rigtige” militær. Det skriver Joanna Ciesla i en analyse for det polske ugeskrift ”Polityka” (35.2020).

Lige siden overtagelsen af regeringsmagten i 2015 har Lov og Retfærdighedspartiet satset på at styrke territorialforsvaret, ja bringe antallet af soldater op på 53.000. Det mål er dog langt fra indfriet. Indtil videre er tallet godt 20.000.

Territorialforsvaret fik særlig stor opmærksomhed i den periode, hvor den nationalistiske og kontroversielle Antoni Macierewicz var forsvarsminister. Men mange delte det synspunkt, at et for stærkt territorialforsvar vil gøre mere skade end gavn og måske komme til at bestemme ”tonen” i hele det polske militær og politisk være tæt knyttet til Lov og Retfærdighedspartiet, måske blive brugt til at nedkæmpe demonstrationer rettet mod regeringen.

Territorialforsvaret har i de sidste år ikke været så politisk kontroversielt som, da Macerewicz var forsvarsminister (frem til januar 2018). Overraskende har mange kvinder følt tiltrukket. 3.500 kvinder er nu med, svarende til 15 pct. af samtlige soldater og med en stigning på hele 60 pct. sidste år.

At territorialforsvaret tiltrækker kvinder, skyldes at operationsfeltet er bredere end i det ”rigtige” forsvar, at det er lettere her at avancere til positioner højere oppe i systemet, og at selve optagelsen er enklere. Kravet lyder på 16 dages skoling, hvorefter der bliver aflagt ed. Tjenesten ved territorialforsvaret bliver betalt med 500 zloty (ca. 800 d.kr.) om måneden.

Som sagt af Weronika Grzebalska, sociolog, er der igennem historien en tradition for, at militser uden for det egentlige militær er mere åbne over for optagelse af kvinder. Det gjaldt eksempelvis den polske hjemme armé. Under Warszawa opstanden i 1944 var over 20 pct. af dem, der var på barrikaderne, måske ikke i allerførste række, kvinder. Deltagelsen i territorialforsvaret giver følelse af fællesskab og en tæthed til og en loyalitet over for den polske stat. Patriotismen og villigheden til at dø for fædrelandet har altid haft godt fat i Polen. Som i de baltiske lande er troen på et totalforsvar, at de almindelige militær ikke er nok, ganske stærk. Troen, at andre NATO-lande kommer til hjælp i tilfælde af krig, er ikke høj.

At flere kvinder er med har i sig selv givet territorialforsvaret højere status, skriver Joanna Ciesla. Kvinderne handler typisk meget beslutsomt og viger ikke fra at opfylde deres opgaver. 16.000 soldater fra territorialforsvaret har været aktivt engageret under corona-krisen, har patruljeret på gaderne, har målt folks temperatur og gjort indkøb i butikker for særligt udsatte grupper. Koblingen til det yderste højre er heller ikke så tydelig som dengang, Antoni Macierewicz var forsvarsminister.

Share This