Den russiske økonomi set i lyset af parlamentsvalget og Putins sidste periode

Kreml Foto: Dreamstime

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Rusland: Stigende fokus bliver i denne tid rettet mod udviklingen i den russiske økonomi. Talrige andre lande i verden, demokratiske såvel som ikke-demokratiske er ramt af masseprotester, og Rusland er ingen undtagelse herfra. I de næste fire år står myndighederne over for store udfordringer, skriver Konstantin Gaze og Aleksandra Prokopenko i en analyse for ”Carnegie Endowment” (16.12.19).

På den ene side skal der sikres højst mulig stabilitet uden at rokke ved den eksisterende magtbalance. På den anden side skal Vladimir Putin gerne indfri de mål, han opstilede omkring genvalget som præsident i 2018. Dette skal sikre en fredelig og kontrolleret overgang til ”post-Putin” Rusland i 2024. Hertil kræves både en anderledes økonomisk model og en anden økonomisk politik. Det bliver svært at få indført.

Myndighederne vover ikke at rokke ved den nuværende magtbalance via dybe økonomiske reformer. Det kan ramme den politiske stabilitet. At regeringen har øget den indirekte beskatning (VAT) og hævet pensionsalderen skal, skriver forfatterne, skal ses i lyset af de kommende valg til parlamentet i 2021 og præsidentvalget i 2024. Upopulære beslutninger skal helst tages tidligst muligt i håbet om, at de ikke påvirker de kommende valg, måske bliver det op til valgene at lempe den økonomiske politik.

Men udviklingen i olieprisen er usikker, og handelskrigene med USA over for Kina og Europa kan ramme den globale økonomi. De vestlige sanktioner har ikke samme virkning som lige efter 2014. Rusland er blevet mere selvforsynet og har styrket samarbejdet med Kina. Modsanktionerne, forbuddet mod fødevareimport fra Vesten har givet den russiske landbrugseksport et mærkbart løft. Men hævelsen af beskatningen af varer (VAT) og den højere pensionsalder har kostet dyrt i popularitet.

Opbakningen til regeringen og præsidenten er på det laveste niveau siden annekteringen af Krim i 2014. Inden for rammerne af den nuværende økonomiske model forventes der en økonomisk vækst på 1.5-2 pct. i de kommende år. Men den voksende regulering og presset fra sikkerhedstjenesterne (”siloviki”) begrænser uundgåeligt omfanget af de private investeringer. En del infrastrukturinvesteringer er igangsat, men det kniber ofte med at få dem implementeret. Gode internationale konjunkturer og reformer inde fra, forekommer usandsynlige. Det kan betyde yderligere stramninger politisk, også på mediesiden, fx over for de sociale medier. Dette er sagt helt åbent af viceformanden for Putins stab, Sergei Kiriyenko.  

Putin selv har trukket sig fra ansvaret for udformningen af den økonomiske politik, og overladt ansvaret herfor til yngre bureaukrater. Det har ført til åben magtkamp og strid mellem de institutioner, der er ansvarlige for økonomien, eksempelvis mellem på den ene side ministeren for økonomisk udvikling Maxim Oreshkin og på den anden side Centralbanken og Alexei Kudrin, chef for ”Audit Chamber”. Oreshkin ønsker at udvide sit eget myndighedsområde og lægge en økonomisk linje, der sikrer en væsentlig højere økonomisk vækst, fx ved at satse mere på moderne teknologi. Det er lettere sagt end gjort og vil kunne gå ud over den økonomiske stabilitet.

Målet er at skabe større politisk opbakning før de kommende valg. Derfor er Oreshkins strategi meget passende kaldt ”policy of electoral mobilization”. Skal hans plan lykkes, kræves der ultimativt et opgør med de kræfter inden for sikkerhedstjenesten og den ”lodrette akse” (”siloviki”), der modsætter sig reformer og hæmmer moderniseringen af den russiske økonomi.

Det bliver svært. Som sagt, Putin har trukket sig tilbage og overladt ansvaret for den økonomiske politik til andre. Han er åben over for flere økonomiske scenarier. Afgørende for ham er at økonomien kommer i et acceptabelt leje, få bragt den i ”decent shape” før han om nogle år forlader præsidentposten. Det vil måske kunne muliggøre en fredelig og kontrolleret overgang og sikre ham selv fortsat politisk indflydelse. 

Share This