Debatten om Vestens håndtering af Ukraine krigen vokser

Illustrationsfoto: Ukrainsk forsvarsministerium

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Debat: Debatten om Vestens håndtering af krigen i Ukraine er taget til. Det fastslår Branko Marcetic i en interessant artikel i “Responsible Statecraft”. USA/Vesten kan blive tvunget til at forlade den nuværende strategi (“plan A”)  og vælge en ny (plan B”). Biden’s politik har taget udgangspunkt i den idealistiske skole’ insisteren på unipolaritet og “freedom of the global order”.

Før sommeren var den amerikanske strategi klar: Ukraine skulle have bistand til at opbygge sine væbnede styrker, vinde offensiven, vinde territorier tilbage og således stå stærkest under kommende fredsforhandlinger. Den strategi lykkedes ikke. Det er efterhånden bredt erkendt. Før sommer bakkede de større amerikanske medier, CNN, Washington Post og New York Times op om den officielle politik, men de er begyndt at male mere dystre billeder. Det samme er sket i andre vestlige lande.

De ukrainske styrker bruger iflg. amerikanske medier 90.000 granater om måneden, men Pentagon har kun været i stand til at levere 30.000. Mindst 20 pct. af de våben, NATO har leveret blev ødelagt alene i de to første uger af den militære offensiv. Alligevel har Joe Biden bedt kongressen om at bevilge 20.6 mia. dollar ekstra i militær støtte til Ukraine. Det Hvide Hus er efter alt at dømme stadig villig til at levere våben så længe krigen varer (“as long as it takes”). Den gamle domino teori, kendt fra Vietnam krigen, lever stadig.

John Kirby, talsmand for Det Nationale Sikkerhedsråd, mener, at vinder Putin, vil han angribe andre lande. Andre mener, at en sejr for Rusland, hvordan den end defineres, vil animere Kina til at angribe Taiwan. En alternativ strategi (plan B”) vil formentlig nå frem til, at udfaldet af krigen i Ukraine ikke bestemmer den ny globale orden, om vi får demokrati og frihed i verden eller ej. Der er ikke tale om “enten eller”, men en erkendelse af at det maximalistiske, krav om en amerikansk/vestlig domineret verdensorden ikke lader sig gennemføre.

En fortsat forfejlet ukrainsk militær offensiv vil få alvorlige følger, fastslår Marcetic. NATO vil være ydmyget og dybt splittet ganske som vi oplevede det efter Vietnam krigen og krigene i Irak og senere i Afghanistan. USA skal have præsidentvalg næste år, og fortsat krig i Ukraine gavner ikke Biden’s mulighed for genvalg. Biden og Det Hvide Hus er i et dilemma. De største omkostninger bæres af det ukrainske folk. Krigstrætheden har bredt sig, unge kæmper for at undgå militærtjeneste. Lad os håbe, at plan B stadig er i spil.

Share This