Danske spædbørn har mere end dobbelt så stor risiko for at dø end estiske spædbørn

EU: 3,7 døde spædbørn per 1.000 fødsler. Det er realiteterne i Danmark, hvor nyfødte har mere end dobbelt så stor risiko for at dø inden de fylder et år, end i Estland, hvor tallet blot er 1,6. Det viser en opgørelse for 2018 lavet af Eurostat.

Danmark ligger i undersøgelsen, i øvrigt sammen med flere af de vesteuropæiske lande, over EU gennemsnittet på 3,4 døde per 1.000 fødsler og langt over flere af de øst- og centraleuropæiske lande. Herunder Slovenien, 1,7, Tjekkiet 2,6, Letland 3,2, Ungarn 3,3 og Litauen 3,4.

Risiko for spædbørn at dø efter fødsel er dog størst i Rumænien 6,0 og Bulgarien 5,8. ota

Share This