Dansk Folkepartis EU kandidat udbreder forkerte oplysninger om Polen

Pia Adelsteen (DF), her sammen med Jeppe Kofod (S) mener, at en dansk ko producerer fem gange mere mælk end en polsk ko Foto: Flickr

Af Ota Tiefenböck

Polen/Danmark: “En dansk mælkeko producerer fem gange så meget mælk om dagen end en polsk mælkeko.” Sådan sagde Dansk Folkepartis kandidat ved EU valget, og DF`s miljøordfører Pia Adelsteen i gårsdagens Orientering på P1.

Pia Adelsteen gav i udsendelsen udtryk for, at det danske landbrug er langt foran andre EU lande og derfor ikke belaster miljøet så meget, som andre lande. Dansk landbrug er ifølge Pia Adelsteen innovativ og hele tiden indfører ny teknologi og dermed ikke belaster miljøet.

Pia Adelsten nævnte i den forbindelse, at en dansk ko er fem gange mere produktiv end en polsk ko. Polen har ifølge hende brug for fem køer for at producere det samme antal liter mælk som Danmark og dermed belaster miljøet fem gange så meget som danske landmænd. Men er det nu også rigtigt?

Det er umiddelbart uklart, hvorfra Pia Adelsteens oplysninger kommer fra. Som Dansk Folkepartis miljøordfører burde hun have adgang til statistiske oplysninger om både Danmark og andre EU lande. En simpel søgning på nettet viser dog noget helt andet. En dansk mælkeko producerer ca. 26 liter mælk om dagen (Seges, Landbrug og Fødevarer). Ifølge flere polske landbrugsmedier producerer en polsk ko 20-30 liter mælk om dagen.

Begge tal er uofficielle, men under alle omstændigheder langtfra bekræfter Pia Adelsteens påstand. Pia Adelsteens oplysninger, som den interviewede journalist ikke bad om at få uddybet, kan derfor ikke være andet end forkerte. ota

Share This