Danmarks mest usynlige medie fylder 9 år

Illustrationsfoto: Jebulon

Af Ota Tiefenböck, Mr.Easts ansvarshavende redaktør

Den 9. januar 2023 var det 9 år siden, at Mr.East så dagens lys. I 9 lange år har vi bragt daglige nyheder og analyser fra Øst- og Centraleuropa og er således et helt unikt medie på det danske mediemarked. Mr.East modtager nemlig hverken mediestøtte eller en anden form for støtte eller tjener penge på sine aktiviteter. Vi afviser nemlig de mange henvendelser, som vi får nærmest dagligt. Nemlig at publicere sponsoreret indhold, de såkaldte advertorials. Altså den slags man kender fra andre medier og først genkender, når man kommer frem til de bittesmå bogstaver “sponsoreret indhold” i slutningen af artiklen eller tilfældigvis kommer til at klikke på et link i artiklen og havner på en anden side, som reklamerer for et eller andet. Vores aktiviteter er baseret på en idealistisk overbevisning om, at det er nødvendigt at bringe informationer og nyheder. Informationer som ikke nødvendigvis følger den danske mainstream, men som til gengæld giver et reelt billede af situationen i Øst- og Centraleuropa.

Vi synes, naturligvis med alt beskedenhed, at vi er i besiddelse af kompetencer, som er sjældne på det danske mediemarked. Til forskel for mange andre danske journalister, der beskæftiger sig med denne del af verden, taler vi eller forstår flere af de øst- og centraleuropæiske sprog og kan således læse de respektive landets medier. I stedet for blot at basere vores rapportering på, hvad de internationale nyhedsbureauer eller eksempelvis de danske journalisters fortrukne medie, The Guardian, skriver. Derudover har vi en af Danmarks førende Øst- og Centraleuropa eksperter, nemlig Søren Riishøj, vores egen korrespondent i Berlin, Michael Skovgaard i vores rækker, og offentliggør indlæg af flere anerkendte debattører, heriblandt Peter Tudvad.

Ifølge Google Analytics har vi omkring otte tusinde unikke læsere og omkring 20.000 sidevisninger hver måned , men hvem disse læsere er, det er mere eller mindre en gåde. Mr.East bliver nemlig så godt som aldrig nævnt som kilde af danske medier, og vores eksperter bliver kun yderst sjældent inviteret til debatter eller til at give et ekspertudsagn i medierne. Det selvom vi ved, at danske journalister, også dem med ekspertise i disse lande, læser Mr.East og ofte finder inspiration i vores historier. 

Vi bliver heller aldrig nævnt af danske medier, som har specialiseret sig i det danske mediemarked. Dét til trods for, at Mr.East, på grund af vores lange historie og idealistiske tilgang, er et helt exceptionelt medie på det danske mediemarked. 

Det har med andre ord været en lidt utaknemmelig opgave at drive Mr.East. Den manglende medieopmærksomhed går nemlig igen på sociale medier hos nogle af de såkaldte debattører og kendere af Øst- og Centraleuropa. Disse har skældt os ud, ofte med ord, som ikke vil tåle gengivelse i disse linier. Som regel fordi Mr.East også bringer nyheder og holdninger, som adskiller sig fra deres egen udlægning af virkeligheden. I den seneste tid, efter at disse personer efterhånden har fundet ud af, at trusler og ubekvemme ord ikke kan bringe Mr. East ud af kurs, er de så begyndt at ignorere Mr.East. Vel at mærke samtidig med, at de med stor sandsynlighed figurerer blandt Mr.Easts tidligere omtalte otte tusinde læsere.

Mr.East ser som sin vigtigste opgave at være et pluralistisk medie, som lader læseren bestemme, hvad der er rigtigt, og hvad er forkert. Noget, der efter vores beskedne holdning burde være en selvfølge for alle danske medier. Vi driver Mr.East på grundlag af vores faste demokratiske overbevisning og nægter således at underkaste os disse højtråbende “eksperters” krav om én udlægning af problematikkerne. Uanset om det handler om Polen, Ungarn, EU, migration, krigen i Ukraine eller noget helt andet.

Vi ønsker ikke at drive strategisk kommunikation og stoler på, at vores læsere er intelligente mennesker, som selv kan sortere i informationerne.

Mener du, der er brug for et medie som Mr. East på det danske mediemarked og gerne vil hjælpe Mr.East? Del vores artikler på sociale medier samt vær med til på en anden måde at udbrede kendskab til Mr.East. Er du i besiddelse af særlige kompetencer og kender et eller flere af landene i vores dækningsområde, er du altid velkommen til at skrive en artikel eller et debatoplæg. Vi bringer gerne dit indlæg, uanset din holdning og uanset om det støtter den ene eller den anden side i en problematik, naturligvis under den forudsætning, at det opfylder de medieetiske regler.

Share This