Danmark giver tilladelse til gasledning fra Rusland til Tyskland

Nord Stream Foto: North Stream AG

Danmark/Rusland/Tyskland: Nord Stream 2 AG har fået tilladelse til at anlægge et naturgasledningsanlæg på den danske kontinentalsokkel, meddeler den danske Energistyrelse i en pressemeddelelse.

Energistyrelsen har meddelt selskabet Nord Stream 2 AG tilladelse til at etablere en delstrækning af Nord Stream 2 naturgasrørledningerne på dansk kontinentalsokkel sydøst om Bornholm i Østersøen. 

Tilladelsen meddeles i henhold til kontinentalsokkelloven og med udgangspunkt i Danmarks forpligtelser efter FN’s havretskonvention. Her er Danmark forpligtet til at tillade anlæggelse af transitrørledninger med respekt for ressourcer og miljø og eventuelt anvise, hvor på kontinentalsoklen sådanne rørledninger skal lægges. Baseret på høringssvar og tæt dialog med relevante danske myndigheder har Energistyrelsen vurderet, at den rute, der nu meddeles tilladelse til, er den miljø- og sikkerhedsmæssigt mest forsvarlige rute.

Rørledningsprojektet på dansk kontinentalsokkelområde er del af et større rørledningsprojekt, der består af to rørledninger til transport af gas fra Rusland til Tyskland. Det drejer sig om to parallelle 1230 km lange naturgasrørledninger, som skal udgå fra Rusland og forløbe hen over russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde og gå i land på den tyske kyst. Rørledningerne skal kunne transportere 55 mia. m3 naturgas om året. Myndighederne i Rusland, Finland, Sverige og Tyskland har tidligere meddelt tilladelser til projektet. ota

Share This