Centraleuropæisk indblik: Polske arbejdere vender hjem

Warszawas indre by : Ota Tiefenböck

Warszawas indre by : Ota Tiefenböck

Den store udvandring af polakker til Vesteuropa begynder nu at gå den anden vej. Polakkerne begynder i stigende grad at vende hjem

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Spørgsmålet om udvandring har i Polen – og andre lande i øst – været på den politiske dagsorden i flere år. Siden den store udvidelse af EU i 2004 er seks millioner personer udvandret fra de central- og østeuropæiske lande for at finde lykken – især bedre løn – i den rigere del af Europa og i USA. I dag ved vi, at udvandringen har store konsekvenser demografisk, for det er hovedsagelig yngre i den produktive alder der udvandrer. Det øger ældrebyrden i hjemlandet.

Journalist Patryca Meciewicz i ”Gazeta Wyborcza (19.2.15) mener, at der måske er lys for enden af tunnelen. Flere, i 2012 (de seneste tal) 130.000 for Polen, er begyndt at vende tilbage til hjemlandet, og det reelle tal kan være højere.

Med en mere aktiv indsats på det hjemlige arbejdsmarked kunne tallet for hjemvendte blive højere end for de udvandrede, viser statslige beeregninger. Polen har frem til 2020 brug for 720.000 flere på arbejdsmarkedet, og på længere sigt flere millioner.

Dette ”hul” kan kun udfyldes gennem indvandring, gerne af uddannede. I den forbindelse har Ukraine naturligt nok særlig interesse, men her må Polen ud i en hård konkurrence med de store vest-europæiske lande, frem for alt Tyskland og Storbritannien.

Share This