Centraleuropæisk indblik: Flygtningepolitik på dagsordenen

Illustrationsfoto: Wikimedia

Illustrationsfoto: Wikimedia

Flygtningespørgsmålet er stadig placeret meget højt på den politiske dagsorden i alle centraleuropæiske lande.

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Tjekkiet/Ungarn:  Over de sidste uger har tusinder passeret den serbisk-ungarske grænse, uanset anlægget af det 40-meter høje hegn, og kritikken af den ungarske regering fortsætter uformindsket. Ungarn kan jo kun beskytte en mindre del af sin lange grænse med hegnet, og flygtningene vælger helt naturligt andre veje. Alligevel ser Ungarns justistsminister László Trócsányi som den ”eneste rette udvej”.

De eksisterende internationale aftaler på området stammer fra perioden før 1989 og passer slet ikke på situationen i dag, siger han også. Antallet af illegale passager af grænsen til Ungarn er nu sat til ikke mindre end 152.000.

Det ungarske parlament har øget straffen for illegalt at passere grænsen og for menneskesmugling, ligesom hæren og politiet har fået flere beføjelser.

Fundet af en bus med ungarske nummerplader med et stort antal døde flygtninge har sat sindene ekstra i kog.

2.106 ekstra politiofficerer ind for at skærpe grænsekontrollen. Socialistpartiet, det største oppositionsparti, har foreslået en civil katastrofestyringsenhed og oprettelse af særlige centre for registrering og lægekontrol og styrke politiets indsats.

I Tjekkiet har finansministeren, ANO-lederen Andrej Babis vakt opsigt med udtalelsen om, at NATO kunne påtage sig kontrollen med EU’s ydre grænser i stedet for de nationale forsvar.

Den udtalelse mødes dog med modstand eller skepsis i andre partier. Ministerpræsident Sobotka og andre partiledere taler mere om at oprette et langt stærkere integreret beskyttelsessystem på EU-plan samt lynbehandling af ansøgninger om asyl fra ikke-krigshærgede lande og regioner og med hurtig tilbagesendelse.

I øvrigt viser den sidste meningsmåling i Tjekkiet for første gang længe dødt løb mellem de to regeringspartier Socialdemokratiet (CSSD) og ANO. Indtil nu havde ANO haft et forspring.  Det sprængfarlige flygtningespørgsmål synes dog ikke at have svækket regeringen sammenlagt.

Share This