Centraleuropæisk indblik: Er polakkernes opsparing under madrassen?

Alt tyder på, at de polske banker ikke får glæde nok af polakkernes penge  Foto: Henryk Borawski

Alt tyder på, at de polske banker ikke får glæde nok af polakkernes penge Foto: Henryk Borawski

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Polen: I det polske ”Polityka” (50, 2014) gennemgår Adam Grzeszak resultaterne af forskellige rapporter om polakkernes privatøkonomi og opsparingsvaner. Målt per indbygger opsparer gennemsnitspolakken godt 14.000 zloty (ca. 25.000 danske kroner), hvilket placerer Polen helt i bund i EU.

Godt nok spares der mindre op i Litauen, Ungarn, Bulgarien, Letland og Rumænien, men EU-gennemsnittet er på 16.600 euro, langt højere end i Polen.

Den polske opsparingen er ligeledes meget ulige fordelt, da omkring halvdelen er pengene er placeret af 10 procent af befolkningen, og 60 procent har slet ikke nogen opsparing.

Fraværet af opsparing kendetegner såvel dem, der har, som dem der ikke har arbejde, og hver femte polak har slet ikke nogen bankkonto! De der sætter penge i banken gør det for kortsigtet, kun hver tiende anbringer penge i investeringsfonde eller køber for eksempel  obligationer eller statspapirer.

Den sorte og grå økonomi sætter sit præg på opsparingsformen og øger mængden af kontanter. Det skønnes, at polakkerne tilsammen har omkring 120 milliarder zloty placeret i egne lommer eller under madrassen.

Tallene viser også, at 56 procent af polakkerne bruger alle deres penge, 5 procent bruger mere end indkomsten. De bruger de penge de har, og vælger at sulte når de ikke har penge, siges det i rapporterne.

At lægge til side til dårligere tider og til alderdommen er ikke udbredt. Når der stiftes gæld, har vi mest at gøre med folk der er under de 44 år, de fleste penge, 87 procent, lånes i bankerne. Der er, konkluderes det, behov for borgerrådgivning om rationel planlægning af privatøkonomien.

Share This