Centraleuropæisk indblik: Engelsk valg på polsk

 

Illustrationsfoto: Joseph Plotz

Illustrationsfoto: Joseph Plotz

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Søren Riishøj_2Polen: Hvordan ser de omkring 700.000 polakker der bor i England på resultatet af valget i sidste uge, der meget overraskende gav de konservative et absolut flertal i parlamentet? Det ser Jaroslaw Makowski nærmere på i avisen Gazeta Wyborcza.  Polakkerne, siger han, frygter den kommende britiske folkeafstemning om EU-medlemskabet, og et stigende antal polakker har derfor for en sikkerheds skyld søgt om et britisk pas.

Et voksende antal har søgt om britisk statsborgerskab, tidligere var der tale om 1.000 om året, nu tales der om 6.000!

Britisk pas ses som en forsikringspolice for det tilfælde, at grænserne lukkes og udenlandske borgere søges presset ud.

Både de konservative og Labour gik under valgkampen ind for at skærpe reglerne for sociale ydelser til udlændinge, og i det konservative valgmanifest blev der ligefrem talt om helt at fjerne arbejdsløshedsunderstøttelsen.Emnet optog de britiske vælgere meget.

I dag får omkring 14.000 polakker arbejdsunderstøttelse. Det lyder af meget, men tallet er lavt set i forhold det samlede antal i landet.

Share This