Bulgarien’s regering  strides om fortsat import af olie fra Rusland

Parlamentet i Bulgariens hovedstad Sofia Foto: Ota Tiefenböck

Af Søren Riishøj, lektor ved Statskundskab, SDU

Bulgarien: Regeringen i Bulgarien er endnu engang tæt på sammenbrud. Denne gang er årsagen uenighed i regeringen om fortsat import af olie fra Rusland. To af de partier der støtter regeringen forlanger et øjeblikkeligt stop for al import af olie. EU har tilladt Bulgarien at importere russisk olie til raffinaderiet Lukoil Naftochim, foreløbigt frem til udgangen af 2024. Over det næste år skal raffinaderiet udskifte og tilpasse udstyret, sådan at der kan bearbejdes olie importeret fra andre lande end Rusland.

Regeringen har allerede vedtaget at forkorte fristen, sådan at ophøret af import af russisk gas sker allerede fra oktober 2024. Beslutningen herom blev bakket op af partierne GERB, “Forandringer fortsætter-Demokratisk Bulgarien (CC-DB)” og Bevægelsen for Rettigheder og Frihed (DPS). Men de to sidstnævnte partier forlanger nu, at olieimporten fra Rusland stopper med øjeblikkelig virkning.

Nikolai Denkov,  ministerpræsidenten, mener at det vil være “uklogt” at standse for importen af olie her op til vinteren. Det kan føre til store prisstigninger og måske mangel på brændsler til opvarmning. Da der den 16. november blev stemt om forslaget om et øjeblikkeligt stop, forlod medlemmer fra GERB og DPS parlamentsalen. Denkov besluttede derefter at indkalde sikkerhedsrådet for nærmere at diskutere spørgsmålet. Han foreslår, at fristen for stop for importen af olie fra Rusland forkortes yderligere, uden at ramme vintermånederne.

Partierne Vavrazhdane og Socialistpartiet (BSP) og præsident Rumen Radev er imod import-stoppet, de står for en pro-russisk linje. Bulgarien er dybt splittet, når det gælder holdningerne til Rusland og krigen i Ukraine. Som tidligere omtalt i mreast.dk har der også været splittelse i forbindelse et forslag om en ekstra skat på transit af russisk gas til Europa fra Rusland via Bulgarien. Det forslag vakte stor modstand i Bulgariens nabolande.

Share This