Bulgarien og Rumænien tiltræder Schengen-området, dog kun i begrænset omfang

Grænsen mellem Polen og Tjekkiet Foto: Maksym Kozlenko

Bulgarien/Rumænien: Bulgarien og Rumænien sluttede sig søndag til Europas Schengen-område med fri bevægelighed. Det betyder, at der ikke længere bliver grænsekontrol. Det gælder dog kun indrejser og udrejser fra lufthavne eller med skibe. Østrig har nemlig nedlagt veto mod de to landes fulde optagelse.

Medlemskabet af Schengen gælder således ikke landegrænserne da Østrig havde udtrykt bekymring over en mulig tilstrømning af asylansøgere. På trods af et foreløbigt delvist medlemskab har afskaffelsen af ​​luft- og søgrænsekontrol i begge lande betydelig symbolsk værdi, da begge lande har ventet 13 år for at blive medlemmer af Schengen.

Efter Bulgariens og Rumæniens indtræden søndag vil Schengen have 29 medlemmer – 25 af de 27 medlemslande i EU samt Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein. Derudover er tre mikrostater – Monaco, San Marino og Vatikanet – også de facto medlemmer af Schengen-området på grund af deres størrelse og manglende evne til at opretholde aktiv grænsekontrol.

Share This