Briefing

Af Peter Tudvad

Debat: Det var vist under Den Første Golfkrig, at ordet briefing gjorde sit indtog i det danske sprog. Så man dengang TV-Avisen eller Nyhederne skullle vi gerne høre en amerikansk generals briefing om, hvordan det gik med felttoget mod Saddam Hussein i Kuwait. At generalen kunne have andre interesser end den sandhed, journalister vist nok er sat i verden for at oplyse om, syntes ikke at interessere. Saddam Hussein var den onde, Kuwait og amerikanerne samt ikke mindst vi selv de gode. Så var der også noget med et irakisk angreb på en børneafdeling på et hospital …

Nu er der krig i Ukraine. Saddam Hussein alias Vladimir Putin har angrebet et uskyldigt naboland. Den onde er atter på spil, og vi er igen de gode. Nyhedsdækningen svarer også så nogenlunde til en art æstetiseret briefing fra en eller anden general eller anden med egne interesser. Sådan har det i hvert fald taget sig ud for mig selv, når jeg, mens jeg den seneste lille uges tid har været i Danmark, har siddet og set TV-Avisen. Studieværter og reportere er slet ikke i tvivl om, at de står på den rigtige side af det moralske plankeværk, og at historien vil demonstrere, at de kæmpede for det gode mod det onde – for de ér jo netop en del af kampen, ikke dens objektive iagttagere, men subjektive deltagere. Det er alt sammen meget lidenskabeligt, men alt andet end kritisk journalistik.

Nej, jeg holder ikke med Putin, jeg holder ubetinget med Ukraine mod den russiske aggressor. Men jeg væmmes, når jeg ind imellem selv lader mig forlede og forføre af al den opgejlede krigsretorik, som ikke levner den fjerneste tvivl om, at vi kæmper mod et absolut onde. Forstår man modparten som den veritable Djævel, behøver man ikke interessere sig for, hvad der har motiveret ham, ej heller for om der kunne være et gran af sandhed eller fornuft i det, han siger. Det er, som når vi frem for at erkende “ondskabens banalitet”, der også under de gale betingelser kan få tag i os selv, kun opererer med et dæmonisk onde, som det ene og alene handler om at diagnosticere og derpå udskille som en bacille af et ellers sundt legeme, vores legeme.

Share This