Bogstavet „Z“ forbudt på tyske nummerplader

Foto: Pixabay

Af Michael Skovgaard

Tyskland: Mange bogstav- og talkombinationer er forbudt i Tyskland, hvis man skal have en nummerplade til sin bil. Hidtil har nazi-kombinationer været forbudt, men efter krigen i Ukraine er bogstavet Z nu heller ikke tilladt – det skriver Auto Zeitung.

Siden april 2022 har bogstavet Z således ikke været tilladt i flere tyske delstater eller regioner. Bogstavet kan ses på russiske militærkøretøjer og er blevet et symbol på Putins angrebskrig. Hvad bogstavet Z står for i denne sammenhæng er lidt uklart. En teori går ud på, at invasionen i Ukraine skulle have kodenavnet „Operation Z“. En anden går ud på, at det står for „Za Pobedu“ eller „For Sejren“. Eksisterende nummerplader med bogstavet Z er dog ikke ramt af forbudet.

I Hamburg er man gået så vidt som at forbyde bogstaver, som kan lede tankerne hen på racistisk eller fremmedfjendtligt tankegods. Desuden er IS (Islamisk Stat) forbudt.

I alle delstater er bogstavkombinationer som SS, SA, KZ og HJ (Hitlerjugend) forbudt. Enkelte delstater har dog udvidet forbudet til at også at omfatte NS og 88, som i kodesprog står for „Heil Hitler“. I Rheinland-Pfalz er kombinationerne HH-88 og HH-18 forbudt i lighed med SD (Nazi-efterretningstjenestenesten). I Niedersachsen er også AH-18 og HH-1933 forbudt.

I Bayern er kombinationer med 18, 28, 88 sammen med HH eller AH forbudt. Tallet 28 står for den forbudte organisation „Blood & Honour“. I Brandenburg er tallene 14, 18, 28, 88, 188, 1888, 8888, 8818 ikke tilladt. Tallet 14 står for den amerikanske nynazist David Lane, hvis parole består af 14 bogstaver og lyder som følger: “We must secure the existence of our people and a future for white children”. 

I en enkelt region må man ikke benytte kombinationen SK-IN, da den står for „skinhead“, og i Nürnberg er kombinationerne NPD og NSU forbudt. NPD står for det højreekstreme parti „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“. Ironisk nok er partiet dog ikke forbudt i Tyskland trods flere forsøg på at gennemtvinge et forbud. NSU står for den nynazistiske terrorgruppe „Nationalsocialistischer Untergrund“. Zwickau har forbudt alle nummerplader med tallene 18, 28 og 88. I Itzehoe er kombinationen IZ-AN ikke tilladt, da den kan tolkes som NAZI, hvis man læser den bagfra. 

Share This